OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

OSOBNOST A JEJÍ ROZVOJ

Základní:

 • DRAPELA, J. V. Přehled teorií osobnosti.. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-134-7. l NAKONEČNÝ, M Psychologie osobnosti.. Praha: Academia, 1997.

Doporučená:

 • CHALUPA, B. Kognitivní psychologie.. Brno: LYNX, 2001.
 • CHALUPA, B. Psychologie dnes a zítra.. Brno: Littera, 2007.
 • ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk,, 1997. ISBN 80-85765-70-5..
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník.. Praha: Portál, 2000.
 • MIKŠÍK, O Psychologické teorie osobnosti.. Praha: Karolinum, 2003.
 • MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: FF UK, 2001.
 • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti.. Brno: Barrister a Principal, 2002. ISBN 80-85947-80-3.

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

Základní:

 • BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P Základy klinické psychologie.. Praha: Portál, 2001. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci.. Praha: Grada, 2001.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd.. Praha: Portál, 2003.

Doporučená:

 • KRATOCHVÍL, S. Jak žít s neurózou. 2. vyd.. Praha: Avicenum, 1988.
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. 3. vyd.. Praha: Portál, 2000.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004.
 • MÍČEK, L. Duševní hygiena.. Praha: SPN, 1986.
 • MOHAPL, P. Úvod do psychologie nemoci a zdraví.. Olomouc: UP, 1992.
 • PLANTE, G. T.: Současná klinická psychologie.. Praha: Grada, 2001.

PREVENCE ZÁVISLOSTÍ

Základní:

 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2000.
 • NEŠPOR, K. Vaše děti a návykové látky.. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-71785-15-6.

Doporučená:

 • HOFFMANN, R., GUDAT, U. Bioenergetická cvičení.. Praha: Portál, 2003. ISBN 80- 7178-756-6.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd.. Praha: Portál, 2003.
 • RAUCHFLEISCH, U. Doprovázení a psychoterapie delikventů.. Boskovice: Albert, 2000. ISBN 80-85834-83-9.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie - 1. dětství a dospívání.. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub