OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

  • Novák, D., Pavlovkin, J. Automatizace a kybernetika. Praha, 2001. ISBN 80-7290-04-4-7.
  • VANĚK,V. Člověk a svět práce-Poznáváme plasty. PdF OU Ostrava, 2006.
  • VALA M. Fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky. Ostrava: PdF OU, 2002.
  • Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu I, II. Praha,, 2003. ISBN 80-7204-283-1.
  • ČADA, R. Strojírenská technologie 1: Studijní opora pro kombinovaná studia. Ostrava: PdF OU, 2002. ISBN 80-7042-232-7.
  • HLUCHÝ, M., KOLOUCH, J., PAŇÁK, R. Strojírenská technologie 2: Polotovary a jejich technologičnost: 1. díl. 2. vyd.. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
  • RYCHLÍKOVÁ, B. Technologie kovů. Ostrava, 2004. ISBN 80-7042-103-7.
  • MIČKAL, K. Technická mechanika I, Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-86073-06-8.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub