OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Psychologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra psychologie
Anotace oboru:Bakalářský studijní program Psychologie poskytuje vysokoškolské vzdělání vybavující studenty základními psychologickými kompetencemi. Umožňuje získání prvního stupně vysokoškolské psychologické kvalifikace. Tento studijní program poskytuje současně vysokoškolské vzdělání pro skupinu pracovníků, kteří budou své dosažené základní psychologické vzdělání přímo využívat v různých oblastech společenské praxe.
Profil absolventa:Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Psychologie nebo v navazujícím magisterském studiu jiných příbuzných programů. Uplatní se rovněž ve všech oblastech, kde je při práci potřebná základní psychologická erudice. Mohou působit zejména v pozicích asistentů psychologů, případně asistentů pedagogů/ speciálních pedagogů apod. ve specializovaných zařízeních sociálních služeb a školských institucích. Uplatnění mohou nalézt také ve vzdělávacích a/nebo výchovných institucích jako asistenti psychologa/speciálního pedagoga/pedagoga, jako vychovatelé, odborní referenti, techničtí asistenti ve výzkumu apod. Nebudou však oprávněni k odborné psychologické práci na jiné než asistentské úrovni.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná (na PC)
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vědomosti z psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury.
Kritéria přijímací zkoušky: Každá správně zodpovězena otázka je bodově ohodnocena (maximální počet 100 bodů). Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Nepromíjí se.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).



mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub