OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Požadavky pro přijetí

zpět

Název oboru: Komunitní péče v porodní asistenci

Studium je určeno pouze registrovaným porodním asistentkám s minimálně jednoletou praxí v oboru (v rámci 100% pracovního úvazku).

K přihlášce ke studiu oboru Komunitní péče v porodní asistenci (kombinovaná forma) je nutné doložit tyto ověřené dokumenty:

  • Diplom a Diploma Supplement nebo Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v akreditovaném bakalářském programu Ošetřovatelství, oboru Porodní asistentka, oboru Zdravotnický management-ošetřovatelská péče. Pokud nebude dokumentace uchazeče ucelena v den zápisu, bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ve smyslu nesplnění podmínek přijímacího řízení.
  • Osvědčení k výkonu povolání porodní asistentky bez odborného dohledu (registrace)
  • potvrzení o realizované klinické praxi v oboru Porodní asistentka
  • prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (např. téma bakalářské práce, aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.)

Písemná zkouška

Písemný test s volbou odpovědí z ošetřovatelství v porodní asistenci a příbuzných věd v rozsahu bakalářského studia oboru Porodní asistentka. Maximální bodové hodnocení písemné zkoušky - 20 bodů.

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno dle získaných bodů písemné zkoušky. V případě rovnosti bodů budou pro přijetí rozhodovat doložené prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia. V případě nenaplnění minimální kapacity (min. 10 úspěšných posluchačů pro každé zaměření/specializaci) nebude studium v akademickém roce 2018/19 zahájeno.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub