OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Rekreologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra studií lidského pohybu
Anotace oboru:V průběhu studia si studenti osvojují znalosti a dovednosti v oblasti kinantropologické, pedagogicko psychologické, sociálně-komunikativní, manažerské, diagnostické, intervenční a v oblasti tělocvičných aktivit. Součástí studia jsou rovněž odborné praxe v institucích a zařízeních, které se zabývají realizací volnočasových aktivit. Absolvent tohoto oboru, by měl získat kompetence pro diagnostiku pohybových aktivit člověka, tvorbu vhodných pohybových i volnočasových programů pro klienty různého věku a povolání. Měl by být připraven pro práci s klienty v institucích soukromých i veřejných. Rovněž pro práci ve sportovních klubech a střediscích volného času.
Profil absolventa:Na konci bakalářského vzdělávání bude mít absolvent oboru velmi dobré znalosti a dovednosti v oblasti kinantropologické, pedagogicko psychologické, sociálně-komunikativní, manažerské, diagnostické, intervenční a v oblasti tělocvičných aktivit. Absolvent porozumí diagnostice pohybových aktivit člověka, dokáže vytvářet vhodné pohybové, ale i volnočasové programy pro klienty různého věku a povolání. Bude způsobilý pracovat s klienty v soukromých i veřejných institucích a občanských sdruženích.
Základní uplatnění nachází ve sportovních a volnočasových organizacích, sportovních klubech, občanských sdružení, cestovních kanceláří, apod.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
  • Běh na 1500 m
  • Shyby na hrazdě doskočné (muži)
  • Výdrž ve shybu na hrazdě dosažné (ženy)
  • Běh na 100 m
  • Povinná akrobatická sestava
  • Plavání 100 m
  • Basketbal nebo Volejbal
  • OSP - 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání praktické zkoušky a přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
kritéria a hodnocení praktické zkoušky
Termíny přijímacích zkoušek:19.-21. dubna 2018; test OSP: 12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení lékaře o způsobilosti absolvovat studium tělesné výchovy bez omezení.

Okruhy pro přijímací řízení:


Praktická přijímací zkouška hodnotí úroveň pohybových předpokladů pro úspěšné zvládnutí studia.Test OSP - logické myšlení, verbální myšlení a kulturně-společenský přehled

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub