OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství psychologie pro střední školy

 • BALCAR, K. (1983). Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN.
 • BAŠTECKÁ, B. a kol. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál.
 • ČÁP J., MAREŠ J. (2001) Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • FERJENČÍK, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
 • CHRÁSKA, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.
 • KOLLÁRIK, T. LETOVANCOVÁ, VÝROST, J. a kol. (2011). Psychológia práce a organizácie. Bratislava: UK.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
 • MAREŠ, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • NAKONEČNÝ, M. (1999). Sociální psychologie. Praha: Academia.
 • NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDERICKSON, L. B. et al. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
 • PLHÁKOVÁ, A. (2007). Dějiny psychologie. Praha: Academia.
 • PLHÁKOVÁ, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • REICHEL, J. (2009). Kapitoly z metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.
 • SMÉKAL, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal.
 • SVOBODA, M., HUMPOLÍČEK, P., ŠNOREK, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.
 • SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál.
 • SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D. VÁGNEROVÁ, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum.
 • URBÁNEK, T., DENGLEROVÁ, D., ŠIRŮČEK, J. (2011). Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál.
 • VÁGNEROVÁ, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • VÁGNEROVÁ, M. (2008). Vývojová psychologie. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
 • VYMĚTAL, J. (1999). Lékařská psychologie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství - Jiří Kocourek.
 • WAGNEROVÁ, I. (2011). Psychologie práce a organizace. Nové Poznatky. Praha: Grada.
 • VÝROST, J., SLAMENÍK, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub