OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Polština ve sféře podnikání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Tříletý bakalářský studijní obor Polský jazyk ve sféře podnikání je zaměřen na vzdělávání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v podnikatelské sféře a to jak v českém, tak zahraničním jazykovém prostředí. Absolvent bude schopen používat všeobecnou polštinu na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jeho znalost odborné polštiny bude na úrovni B2, bude mít přehled o ekonomice, reáliích, administrativním uspořádání Polska apod.
Profil absolventa:Cílem studia tříletého bakalářského studijního oboru Polština ve sféře podnikání je vzdělání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v podnikatelské sféře jak v českém prostředí, tak i při zahraničních kontaktech. Absolvent je jazykově vybaven tak, že se může uplatnit i ve státním sektoru a v institucích státní správy. Absolvent je připraven pro konkrétní účely práce v podnikatelské sféře, ovládá jazykové znalosti a řečové dovednosti pro praktickou realizaci cizojazyčné komunikace (v polštině) v konkrétních řečových situacích. Absolvent tedy bude schopen účelně komunikovat a samostatně řešit zadané úkoly v polštině ve formách, které odpovídají trendům v oblasti informačních a komunikačních technologií a bude připraven nastoupit do praxe, která vyžaduje střední komunikativní kompetenci v polštině a širší obecně vzdělanostní rozhled. Absolvent se vyznačuje znalostmi odborné polštiny pro oblast podnikání a cestovního ruchu, bude schopen vést obchodní korespondenci v polštině nebo se účinně podílet na přípravě cizojazyčných materiálů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Uchazeč/ka nekoná přijímací zkoušku. Doporučuje se znalost základů polského jazyka a orientace v polské kultuře a reáliích v rozsahu uvedené doporučené literatury.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Přímá část výuky probíhá (mimo zkouškové období a prázdniny) 1krát týdně ve čtvrtek.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub