OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Sociální práce

  • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2005.
  • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2011.
  • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012.
  • MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.
  • MATOUŠEK, O. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007.
  • ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
  • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: SLON, 2009.
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub