OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Klavír
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace oboru:V průběhu studia student rozšiřuje, rozvíjí a prohlubuje hudební repertoár, interpretační náročnost, technickou dovednost, schopnost profesionálně zvládnout sólová veřejná vystoupení, komorní hru a doprovazečskou praxi. Souhrn všech studovaných předmětů s jednoznačnou akcentací na hlavní obor znamená, že se od absolventa vyžaduje schopnost špičkových profesionálních uměleckých výkonů při interpretaci nejnáročnější závažné hudební literatury, odborná orientace v problematice a schopnost samostatné pedagogické činnosti.
Profil absolventa:Absolvent magisterského studijního programu je samostatná tvůrčí individualita, jehož technické dovednosti jsou v plné šíři využívány v praxi. Klíčovými výstupy je otevření prostoru pro originalitu, samostatné a svobodné hledání vlastní umělecké cesty při získání nejvyšší mistrovské úrovně a schopnost integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. Absolvování tohoto programu v oboru klavír podporuje kreativitu, variabilnost a flexibilitu. Absolvent je schopen uplatnit se v současném hudebním dění na vrcholových tvůrčích i realizačních pozicích a aplikovat získané znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Absolvent je sólistou, členem komorních souborů (nebo symfonických orchestrů) nebo pedagogem na všech stupních uměleckých škol.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

V připraveném programu o rozsahu cca 70 minut musí být jedna z těchto povinných skladeb:
 • L.van Beethoven : Sonáta C dur op.53
 • L.van Beethoven : Sonáta f moll op.57
 • L.van Beethoven : Sonáta As dur op.110
 • F.Schubert : Sonáta B dur D. 960
 • R.Schumann : Sonáta fis moll op.11
 • R.Schumann : Sonáta g moll op.22
 • R.Schumann : Karneval
 • R.Schumann : Symfonické etudy
 • R.Schumann : Fantazie C dur op.17
 • F.Chopin : Sonáta h moll
 • F.Chopin : Sonáta b moll
 • F.Liszt : Dante-Sonáta
 • F.Liszt : Sonáta h moll
 • J.Brahms : Sonáta fis moll op.2
 • J.Brahms : Sonáta f moll op.5
 • S.V.Rachmaninov : Sonáta b moll
 • M.Ravel: Kašpar noci
 • M.P.Musorgskij : Obrázky z výstavy
Další repertoár dle vlastní volby uchazeče, ovšem ze dvou odlišných slohových období, než je povinná skladba.
Přijímací komise posoudí mj. také dramaturgický výběr dalších skladeb.
Hra zpaměti je podmínkou.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
 • Všeobecný kulturně-společenský přehled a vynikající znalost oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 85 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 55 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 – 70 bodů
 • všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub