OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Housle
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra strunných nástrojů
Anotace oboru:Umělecká a pedagogická výchova k interpretaci hudební instrumentální literatury historických epoch na profesionální úrovni. Rozvoj schopností, dovedností a umělecky tvůrčího a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k jeho vnitřní a vnější významovosti, k zákonitostem hudebního vývoje, k pochopení jednotlivých slohů a k odborné dovednosti tuto problematiku přenášet do interpretačního projevu a pedagogické činnosti. Cílem studia je dosažení takové umělecko - interpretační úrovně ve hře na housle, aby posluchač po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká nebo pedagogická praxe, se zvláštním zřetelem k interpretačním a pedagogickým požadavkům.
Profil absolventa:Absolvent magisterského studijního programu je samostatná tvůrčí individualita, jehož technické dovednosti jsou v plné šíři využívány v praxi. Klíčovými výstupy je otevření prostoru pro originalitu, samostatné a svobodné hledání vlastní umělecké cesty při získání nejvyšší mistrovské úrovně a schopnost integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. Absolvování tohoto programu v oboru housle podporuje kreativitu, variabilnost a flexibilitu. Absolvent je schopen uplatnit se v současném hudebním dění na vrcholových tvůrčích i realizačních pozicích a aplikovat získané znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Absolvent je sólistou, členem komorních souborů (nebo symfonických orchestrů) nebo pedagogem na všech stupních uměleckých škol.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
Program v délce cca 75 minut. Hra zpaměti je podmínkou. Výběr skladeb bude posouzen přijímací komisí.
  • N. Paganini: Capriccio op.1, č.9
  • Jedna etuda dle vlastního výběru (H. Ernst, F. Ondříček, H. Wieniawski nebo N. Paganini)
  • J. S. Bach: Jedna ze tří Sonát (g moll, a moll, C dur) nebo Partita č.2 d-moll pro sólové housle
  • W. A. Mozart: 1. věta s kadencí z koncertů č. 1-5 dle vlastního výběru
  • Virtuózní skladba v délce cca 10 minut
  • Houslový koncert 19. nebo 20. století (celý)
Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • všeobecný kulturně-společenský přehled a znalost oboru
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 85 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 55 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
  • hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 – 70 bodů
  • všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub