Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sochařství-volná tvorba
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sochařství
Anotace:Studium sochařství je zde postaveno na klasických základech, vycházejících převážně z evropských tradic. Zprvu studenti pracují s  odlitky starších děl, studují portrét a figuru podle živého modelu ať lidského či zvířecího. Snaží se takto pochopit hmotu, prostor, vnitřní stavbu a celkovou architekturu sochy. Učí se nejen pozorovat, ale i myslet geometricky ? abstraktně. Nahlížet pod povrch věcí, chápat podstatu, a nejen slepě opisovat. Studenti se takto dostávají i teoreticky do dějinných souvislostí formou zadávaných referátů. Střídavě se studiemi přicházejí s vlastními náměty, nebo jsou jim zadávány úkoly tak, aby dokázali reflektovat sebe i současnou dobu vlastními výrazovými prostředky. Učí se zacházet s všemožnými sochařskými materiály (hlína, sádra, dřevo, kov, beton, kámen, umělé pryskyřice). Pracuje na hledání svého vlastního Já.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací.
 • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
 • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu
Druhé kolo - praktická zkouška
Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.
 • kresba hlavy podle živého modelu
 • modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
 • na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
 • na zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm - zdůvodnění, proč danou sochu vytvořili, v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
 • individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi, orientace ve zvoleném oboru, všeobecný přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury, osobní postoje uchazeče
Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:
 • Pro úkoly z kresby - pevné kreslící podložky pro práci na stojanu (min. B1, 100x70 cm), balící papír na 2 - 3 kresby, přírodní uhel.
 • Pro úkoly ze sochařství - nástroje na modelování, igelity na zabalení hlíny, náčrtník A4 pro nutné poznámky, kreslící potřeby.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.
 • domácí práce: 10 bodů
 • praktické úkoly: max. 60 bodů
 • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů
Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:1. kolo - domácí práce 18. - 31.3. 2019
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny) duben 2019
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den) duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.