OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Latinský jazyk a kultura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra latinského jazyka a kultury
Anotace oboru:Obor Latinský jazyk a kultura, který je součástí dvouoborového bakalářského studijního programu Humanitní studia, je možno studovat v kombinaci nejen s obory příslušného programu (např. historie, filosofie, základy společenských věd), ale i s dalšími obory, zejména filologickými, otevřenými na Ostravské univerzitě.
Studium uvedeného oboru poskytne studentům dobrou znalost latinského jazyka, antické literatury a dějin antického světa s důrazem na vývoj latinské kulturní oblasti. Seznámí studenty se základními změnami, které proběhly v oblasti latinské morfologie, syntaxe a slovní zásoby v období středověku, a s vývojem středověké literatury v širším kulturně politickém kontextu s důrazem na vývoj v českých zemích. Program umožní studentům rovněž získat základní znalosti z latinské paleografie a epigrafiky a poznat základní metodologické postupy latinské medievistiky. Cílem studia je zprostředkovat komplexní znalosti a dovednosti, které umožní absolventům jednak odbornou práci ve specializovaných institucích, jednak další studium, jež může být zaměřeno jak na pedagogickou přípravu (učitelství pro SŠ či ZŠ), tak na různé jiné specializované obory (např. latinský jazyk, latinská medievistika, kulturní dějiny), a to nejen na českých univerzitách, ale i v zahraničí.
Profil absolventa:Na konci bakalářského vzdělávání bude mít absolvent oboru na velmi dobré úrovni psaný a mluvený projev. Absolvent bude mít široké znalosti latinského jazyka, antické literatury a dějin antického světa s důrazem na vývoj latinské kulturní oblasti. Absolvent porozumí zásadním změnám, které proběhly v oblasti latinské morfologie, syntaxe a slovní zásoby v období středověku, a bude schopen postihnout vývoj středověké literatury v širším kulturně-politickém kontextu s důrazem na vývoj v českých zemích. Zároveň získá základní znalosti z latinské paleografie a epigrafiky a pozná základní metodologické postupy latinské medievistiky.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:


Četba děl antických a středověkých autorů v českých překladech, která vycházejí např. v edičních řadách Antická knihovna, Fontes Latini Bohemorum, Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice.

Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub