Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Chemie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra chemie
Anotace:Chemie, dnes již tradiční přírodovědní obor, umožňuje pochopit, poznat a následně tím i předvídat chování látek v kontextu celého okolního světa, nejen v prostředí chemických laboratoří. Chemie je úzce propojena s ostatními přírodovědnými obory (fyzika, biologie, matematika) v jejichž bezprostředním sepětí se synergeticky zvyšuje možnost exaktního a komplexního pohledu na děje v celé neživé i živé přírodě.

Bakalářský studijní obor chemie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se budou orientovat mezi všemi fundamentálními chemickými disciplinami a to jak v teoretické, tak praktické a dovednostní úrovni. Absolventi tohoto bakalářského oboru, na základě vlastních preferencí a vyhraněných zájmů, pak budou schopni dále rozvíjet svoji specializaci studiem některého z chemických či příbuzných oborů navazujících magisterských stupňů. Vlastní náplň studijního oboru (zcela kompatibilní s nabídkou obdobného bakalářského oboru na jiných univerzitách) přitom skýtá možnost pokračovat studiem navazujícího magisterského stupně na jiných univerzitách.

Ve standardní tříleté době projde student dvojí úrovní přednáškových kurzů všech základních chemických disciplin, doprovázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními osvojí si poměrně široké znalosti v těchto oborech.

Úspěšné ukončení bakalářského studijního oboru Chemie je podmíněno vypracováním a obhajobou bakalářské práce a prokázáním odborných znalostí a schopností při závěrečných státních bakalářských zkouškách. Tyto získané způsobilosti také usnadní přechod absolventů na navazující dvouleté magisterské obory.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Pedagogický poradce

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.