OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Francouzština ve sféře podnikání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení francouzštiny
Anotace oboru:Tříletý bakalářský studijní obor Francouzština ve sféře podnikání je koncipován jako jednooborové odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a vědomostí. Má za cíl připravit odborné pracovníky pro výkon širokého spektra administrativních a organizačních činností v různých typech organizací. Absolventi oboru jsou schopni využívat pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Profil absolventa:Absolvent bakalářského studijního programu Francouzština ve sféře podnikání se uplatňuje se svými jazykovými znalostmi a odbornými vědomostmi na trhu práce v České republice i v zahraničí. Možnost uplatnění má ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem nebo organizací obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu a v různých institucích kulturně-společenského charakteru. Absolventi nacházejí uplatnění i v oblasti zahraničního obchodu, v propagačních a reklamních agenturách, v redakcích a ve sdělovacích prostředcích. Nejčastěji se však uplatňují jako obchodní zástupci firem, obchodní referenti, průvodci nebo delegáti cestovních kanceláří, asistenti ředitele firmy a pracovníci recepce hotelu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Předpokládá se znalost francouzského jazyka na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Doporučená literatura:


Učebnice používané na gymnáziích, středních školách s maturitou a středních odborných školách.

Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Přímá část výuky probíhá (mimo zkouškové období a prázdniny) 1krát týdně ve čtvrtek.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub