OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Geografie (dvouoborové)

 1. Obecná fyzická geografie a základy planetární geografie (30 %)
  Atmosféra - dělení, pohyb, počasí a podnebí, podnebné pásy. Hydrosféra - dělení, voda v oceánech, voda na pevnině. Kryosféra a její specifika. Litosféra a georeliéf - dělení, pohyby litosférických desek, zemětřesení a vulkanismus, planetární členění zemské kůry. Pedosféra - dělení, půdotvorní činitelé, planetární členění pedosféry. Biosféra - organismy a jejich životní prostředí, planetární členění biosféry. Země jako součást vesmíru. Planeta Země, pohyby a jejich důsledky.

 2. Obecná socioekonomická geografie (30 %)
  socioekonomická sféra a její složky, obyvatelstvo, demografické ukazatele, etnická a náboženská struktura, sídelní systémy, hospodářství a jeho struktura, politické systémy (20 %)

 3. Základy kartografie (10 %)
  mapy - definice, vznik a druhy, měřítko mapy, obsah mapy. Kartografická zobrazení.

 4. Regionální geografie světa a České republiky (30 %)
  fyzickogeografická a politická mapa světa, specifika makroregionů všech světadílů, ekonomické charakteristiky a typologie států, kulturní a civilizační specifika, regionální rozdíly ve velkých státech (centra a periferie), integrační struktury

Poznámky:

 • přijímací zkouška se koná písemně formou testu bez možnosti nahlédnutí do map nebo atlasů
 • z výše uvedených tématických okruhů budou vycházet konkrétní otázky v testu
 • v závorkách jsou určeny podíly jednotlivých okruhů v testu
 • požadované znalosti v rozsahu výše uvedených tematických okruhů vycházejí z předmětu zeměpis na gymnáziumohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub