OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Uchazeč o studium se řídí literaturou, která je doporučena v rámci studia německého jazyka na bakalářském stupni. Vstupní požadavky vycházejí z obsahu bakalářského studijního oboru Německý jazyk a literatura na KGE FF OU a cílových kompetencí na úrovni C1 (zkušený uživatel podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Kromě odborné jazykovědné literatury doporučujeme uchazečům o studium co nejširší analyticko-syntetickou práci s německými autentickými zdroji, například s pomocí těchto materiálů:

  • německé internetové noviny (např. www.focus.de);
  • německé rozhlasové pořady, filmy a jiné autentické materiály dle vlastní volby.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub