OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Společný základ navazujícího magisterského studia Učitelství pro střední školy

Pedagogika:

Základní:

 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2006.
 • KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
 • KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk, prostředí, výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001.
 • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : Grada, 2005.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.

Doporučená:

 • GWYNETH, D. Neverbální komunikace. Praha : Portál, 2005.
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2005.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008.
 • MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava: PdF OU, 2002.
 • PRŮCHA, J. MAREŠ, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009.

Psychologie:

Literatura k prostudování:

 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003.
 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života člověka (3. vyd.). Olomouc: UP, 2003.

Další doporučená literatura:

 • ATKINSONOVÁ, R. L. ET AL. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 2003.
 • NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997.
 • PAULÍK, K. Psychologie osobnosti. Ostrava: FF OU, 2003.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub