Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Sbormistrovství pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Obory: Společný základ učitelství pro SŠ [CZ]
Sbormistrovství pro SŠ [CZ]
Hudební výchova pro SŠ [CZ]
Typ:sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: