Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
Obory: Společný základ pro učitelství pro 2. stupeň ZŠ [CZ]
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové) [CZ]
Typ:sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:termíny zkoušek na PdF OU
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: definovány u jednotlivých oborů
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou spojena a přihláška bude posouzena jako neplatná.