Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |  FU  |  FF  |  LF  |  PdF  |  PřF
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium
2019 - nově akreditované studijní programy Fakulty umění


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Analytical Chemistry of Heterogeneous Systems [?]doktorské4 rokyprezenční
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokykombinované
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokykombinované
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokykombinované
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokykombinované
English Philology [AN]doktorské4 rokykombinované
English Philology [AN]doktorské4 rokyprezenční
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Filozofie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Filozofie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Historické vědy [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Historické vědy [CZ]doktorské4 rokykombinované
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Chirurgické obory [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Chirurgické obory [CZ]doktorské4 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokykombinované
Interpretace a teorie interpretace [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Interpretace a teorie interpretace [CZ]doktorské3 rokykombinované
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Kinantropologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské4 rokykombinované
Matematika [?]doktorské4 rokyprezenční
Mathematics [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ošetřovatelství [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ošetřovatelství [CZ]doktorské4 rokykombinované
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Polský jazyk [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Polský jazyk [CZ]doktorské4 rokykombinované
Sociální práce [CZ]doktorské4 rokykombinované
Sociální práce [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Sociální práce [AN]doktorské4 rokykombinované
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Nenalezen žádný záznam.
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Nenalezen žádný záznam.