OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Orgány a vedení univerzity > Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na OU > Členství

Členství

Členství v ZO VOS OU (dále jen ZO) je individuální, dobrovolné a nezastupitelné. Členem ZO může být kterýkoli zaměstnanec OU z řad akademických i neakademických pracovníků, student (např. doktorského studia) v pracovněprávním vztahu k OU, bývalý zaměstnanec OU v pracovněprávním vztahu k jiné organizaci, anebo v důchodu. Členství v ZO je slučitelné s jakoukoli akademickou i neakademickou funkcí.

Členství v odborech vzniká na základě písemné žádosti o členství (viz dokument Přihláška k členství) adresované předsedkyni ZO a písemné (elektronicky) informaci mzdové účtárně OU (o vstupu do ZO k uvedenému datu a souhlasu se srážením členského příspěvku, který činí 1% z čisté mzdy).

Bývalí zaměstnanci, kteří jsou stále členy organizace, hradí paušalní poplatek 50 Kč/rok.

Členství zaniká na základě písemné informaci o zrušení členství v ZO adresované mzdové účtárně OU a předsedkyni ZO; neplacením členských příspěvků ve stanovené výši po dobu delší než tři měsíce; vyloučením pro prokazatelné hrubé porušení Stanov VOS; ukončením pracovněprávního poměru k OU (nepožádá-li bývalý zaměstnanec OU o členství v ZO znovu) a úmrtím.

Členové organizace mají nárok na benefity (viz dokumenty Katalog služeb a Žádost o příspěvek) a právní poradenství (viz dokument Právní poradenství).facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub