Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Vít Unzeitig


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 371 801
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.unzeitig.info

Vzdělání

2011certifikovaný kurz specializované způsobilosti v oboru perinatologie a fetomaternální medicína
1988obhájení kandidátské disertační práce „Epidemiologické, diagnostické a terapeutické aspekty aktuálních sexuálně přenosných infekcí“
1985specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, II. Stupeň
1984Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, zkouška z vysokoškolské pedagogiky
1980specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, I. stupeň
1970 – 1976Lékařská fakulta Univerzity J.E.Purkyně v brně
1970Gymnázium UNESCO, Brno

Kvalifikace

1992obhajoba habilitační práce a jmenování docentem Lékařské fakulty MU Brno, téma: „Genitální mykoplazmata a lidská reprodukce“
1988Ph.D.

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudzástupce přednosty Gynek. porod. kliniky OU a FN Ostrava pro VVČ
2012 – 2015přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky OU a FN Ostrava
2003 – dosudlékař Centra ambulantní gynekologie a porodnictví v Brně, Orlí 10
2003 – 2010zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky pro vědu a výzkum, LF MU
2002 – 2003zdravotnický zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky, Fak. nem. Brno
1994 – dosuddocent gynekologie a porodnictví Gynek. porod. kliniky LF MU Brno
1989 – 2002zástupce přednosty 1.gynek. porod. kliniky pro školství a vědu, LF MU Brno
1981 – 1994odborný asistent 1. gynek. porod. kliniky Lékařské fakulty, UJEP/MU Brno
1979 – 1981sekundární lékař 1. gynek. porod. kliniky, Fakultní porodnice Brno
1976 – 1979sekundární lékař gynek. porod. oddělení, nemocnice Třebíč

Odborné zaměření

gynekologie a porodnictví
sexuálně přenosné infekce
gynekologická endokrinologie
perinatologie

Ocenění

Člen Čestné rady České lékařské komory (2005 - dosud)
Čestný člen 5 národních gynekologicko – porodnických společností (Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosudpředseda Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2016 – dosudčlen Národní imunizační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2012 – dosudčlen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
2010 – 2016člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2006 – 2010člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2005 – 2009předseda revizní komise České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
2002 – 2010regionální konzultant Jihomoravského kraje pro porodnictví
2000 – 2015člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků) v Bruselu
2000 – 2003člen Výkonného výboru Evropské asociace gynekologů a porodníků EAGO
1998 – 2006předseda Sekce perinatální medicíny České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1997 – dosudčlen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1996 – 2008člen Výkonné rady Evropské společnosti pro kontracepci ESC
1996 – dosudčlen atestační komise pro obor gynekologie – porodnictví
1996 – 1998vedoucí projektu „Matka a dítě“ (grant švýcarské vlády)
1995 – 2010předseda a člen Perinatologické komise Ministerstva zdravotnictví ČR
1995 – 2013člen oborové komise ČLK
1994 – 2012odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
1994 – 2003člen Výkonné rady Světové organizace gynekologů a porodníků FIGO
1994 – 2006předkladatel a koordinátor národního Perinatologického programu vlády ČR
1993 – 1997předseda České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1991 – 1993vědecký sekretář České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1990 – dosudčlen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Odpovědný řešitel 10 mezinárodních multicentrických studií
Předkladatel a lektor projektu Phare pro výchovu lékařů v zemích východní Evropy
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha

Působení v zahraničí

1993Sahlgrenska University Hospital, Goteborg (Sweden) - Perinatology (zahraniční stáž)
1991Centre for Sexually Transmitted Diseases, National University, Singapore (zahraniční stáž)
1991Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London (United Kingdom) - Miniinvasive Surgery (zahraniční stáž)
1990University Hospital, Helsinki (Finland) - Perinatology (zahraniční stáž)
1989Statens Serumistitut, Copenhagen (Denmark) - STD (zahraniční stáž)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Poševní mikrobiom a jeho význam pro spokojený život ženy
Vít Unzeitig
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas
M. Huser, P. Janku, R. Hudecek, Z. Zbozinkova, M. Bursa, Vít Unzeitig, P. Ventruba ... další autoři
Rok: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
článek v odborném periodiku

TUBOOVARIÁLNÍ ABSCES VE 39. TÝDNU GRAVIDITY (KAZUISTIKA)
A Piegzová, Vít Unzeitig
Rok: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Nové možnosti prevence HPV asociovaných karcinomů
Vít Unzeitig
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture)
Vít Unzeitig
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vulvovaginální dyskomfort
Vít Unzeitig
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie při užívání hormonální antikoncepce
P Křepelka, Vít Unzeitig
Rok: 2014, Kardiologická revue (internet)
článek v odborném periodiku

Kyselina listová a prevence rozštěpových vad centrálního nervového systému
E Doležálková, Vít Unzeitig
Rok: 2014, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

člen atestační komise pro obor gynekologie - porodnictví
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen Čestné rady České lékařské komory
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků - Brusel
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

člen redakční rady Moderní gynekologie a porodnictví
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ediční a redakční práce

člen redakční rady Česká gynekologie
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ediční a redakční práce

člen redakční rady The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ediční a redakční práce

člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu - doporučený postup
A Měchurová, R Vlk, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Dystokie ramének - doporučený postup
J Záhumenský, M Procházka, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
Vít Unzeitig
Rok: 2013
ostatní

předsedající bloku: Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace
Pavel Zonča, Vít Unzeitig
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig ... další autoři
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním - doporučený postup
T Binder, Vít Unzeitig, P Velebil
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - doporučený postup
Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

člen redakční rady Neurophysiology Letters
Vít Unzeitig
Rok:
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub