Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Urszula Kolberová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 606, budova D
funkce:tajemník, tutor oddělení polonistiky
obor činnosti:didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1843
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kolberová, U. O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza. Studia Slavica. 2017, roč. 21, č. 21, s. 217-234. ISSN 1803-5663.

Všechny publikace

Kolberová, U., Klymenko, D. a Stefanović, M. Hiperonimy rzemiosło i rzemieślnik w słowiańskich zasobach paremiologicznych. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 28-37. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U. Jak opłakujemy śmierć zwierzęcego pupila w Internecie. In: Dialog z tradycją. Dawna i współczesna kultura funeralna. Kraków: Collegium Colembinum, 2018. s. 403-416. VII. ISBN 978-83-7624-110-4.
Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: Jagna Malejka (ed.). Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 306-318. 6. ISBN 978-83-226-3586-5.
Kolberová, U. Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii. In: M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. W kręgu dawnej polszczyzny V. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie, 2018. s. 71-84. 5. ISBN 978-83-7614-397-2.
Kolberová, U., Klymenko, D. a Stefanović, M. Metodologiczne podstawy opisu: Językowy obraz świata. Stereotyp. Rzemiosło. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 21-25. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U. O grabarzu słów kilka. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 190-197. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U. O obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskich i czeskich mediach. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 140-145. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U. O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 114-128. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských IX: Slovanské parémie v 21. století [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Kolberová, U. Pochvala řemeslu a pokárání řemeslníkům. O jazykovém obrazu řemesla a řemeslníka v titulcích české internetové publicistiky. Studia Slavica. 2018, XXII(2), s. 69-78. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích: -. In: Parémie národů slovanských IX - Slovanské parémie v 21. století. Ostrava: FF OU, katedra slavistiky. 2018.
Kolberová, U. Rzemie)lnik we współczesnym filmie czeskim. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 145-148. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U. Rzemiosło i rzemieślnik w folklorze narracyjnym Śląska Cieszyńskiego (zebranym przez Józefa Ondrusza). In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 129-139. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U., Raclavská, J., Mizerová, S., Fucimanová, M., Stefanović, M., Klymenko, D., Kadłubiec, W. a Žebroková, D. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 288 s. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U. Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: FF OU, 2018. s. 170-176. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U. Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC. In: I KOKOLKWIUM CZESKO-POLSKIE: Z naszych warsztatów badawczych. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Kolberová, U. Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.. Studia Slavica. 2017, XXI(2), s. 87-97. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza). In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Kulturowe i językowe modelowanie świata. 1. vyd. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU, 2017. s. 57-72. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Kolberová, U. Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza): -. In: Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2017.
Kolberová, U. Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii: -. In: W kręgu dawnej polszczyzny III. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2017.
Kolberová, U. O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza. Studia Slavica. 2017, roč. 21, č. 21, s. 217-234. ISSN 1803-5663.
Mizerová, S. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Mizerová, S. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Kolberová, U. Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej. In: W kręgu dawnej polszczyzny IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017. s. 107-118. 4. ISBN 978-83-277-1378-0.
Kolberová, U. Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach: -. In: Okolice Zegadłowicza. Sucha Beskidzka. 2017.
Kolberová, U. Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych. In: Parémie národů slovanských VIII. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 97-104. ISBN 978-80-7464-905-9.
Uniwersytet Łódzki: Językowy obraz świata. Obraz rzemiosła i rzemieślnika. 2017.
Kolberová, U. Akademia Jana Długosza w Częstochowie. 2016.
Kolberová, U. Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej. Studia Slavica. 2016, č. 20, s. 59-66. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: VI Światowy Kongres Polonictów. Katowice: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Kolberová, U. Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych. Poradnik Językowy. 2016, č. 9, s. 48-57. ISSN 0551-5343.
Kolberová, U. Językowy obraz religijności zawarty we frazeologii cieszyńskiej: -. In: W kręgu dawnej polszczyzny I. Krakov: Wydawnictwo WAM, 2016. s. 89-100. ISBN 978-83-277-1103-8.
Kolberová, U. Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego. In: Dawna polszczyzna II (konference). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2016.
Kolberová, U., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VIII: Slovanské parémie 21.století [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kolberová, U. Płyniesz Olzo. 2016.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: I. Masojć, H. Sokołowska. Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2016. s. 208-215. III. ISBN 978-609-471-058-2.
Kolberová, U. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2016.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów. In: U.Kolberová, J.Raclavská. Dialog z tradycją. Językowe dziedzictwo kultury materialnej. Krakov: Collegium Columbinum, 2016. s. 287-298. 5. ISBN 978-83-7624-184-5.
Kolberová, U. a Taboł, S. Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego: -. Studia Filologiczne. 2016, s. 191-202. ISSN 1898-4657.
Kolberová, U. Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy. In: Emil Zegadłowicz daleki i bliski. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015. s. 233-244. ISBN 978-83-8012-260-4.
Kolberová, U. Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu: -. -Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2015, roč. 18, č. 18, s. 29-50. ISSN 1509-1074.
Kolberová, U. Historia Głosu Ludu. In: Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny PZKO. Český Těšín: Polski. 2015.
Kolberová, U. Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej. Opera Slavica. 2015, roč. 25, s. 27-39. ISSN 1211-7676.
Kolberová, U. Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych. Studia Slavica. 2015, roč. 19, č. 19, s. 147-154. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 101-115. ISBN 978-80-7464-785-7.
Kolberová, U. Pies w komunikacji internetowej. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 135-158. ISBN 978-80-7464-785-7.
Kolberová, U. Uniwersytet Wroclawski. 2015.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii. In: Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2015.
Kolberová, U. Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala. 2014.
Kolberová, U. Gdańsk. 2014.
Kolberová, U. Historická gramatika polského jazyka. 2014.
Kolberová, U. Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych. Studia Slavica. 2014, č. 18, s. 217-226. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Komplexní textová anylýza. 2014.
Kolberová, U. Lithuanian University of Educational Sciences.. 2014.
Kolberová, U. Obraz religijności cieszyńskiej. In: Dawna polszczyzna I. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2014.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Mrhačová, E., Kolberová, U. a Muryc, J. Parémie národů slovanských VII. 2014.
Kolberová, U., Mrhačová, E., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VII.: Parémie včera a dnes [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kolberová, U. a Balowski, M. Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie. 2014.
Kolberová, U. Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim. Opera Slavica. 2014, roč. 24, s. 29-37. ISSN 1211-7676.
Kolberová, U. Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria. 2014, roč. 14, č. 173, s. 87-97. ISSN 2081-1853.
Kolberová, U. Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej. Biblioteka i Edukacja. 2013, roč. 2, č. 3, ISSN 2299-565X.
Kolberová, U. Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. In: Posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej PAN, oddział Kraków. Polská akadémie věd, oddělení Kraków: Komisja Prasoznawcza Polské Akadémie věd v Krakově. 2013.
Kolberová, U. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. 2013.
Muryc, J., Kolberová, U., ONDRUSZOVÁ, T. a VELČOVSKÁ, Š. Język wiary pod lupą. Sytuacja językowa w Kościołach w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego [Rozhlasová relace].. 2013.
Kolberová, U. Literatura zaolziańska. In: Erazmus. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2013.
Kolberová, U. Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego. 2013.
Kolberová, U. Polskojęzyczne media na Zaolziu. Zeszyty Prasoznawcze. 2013, roč. 56, č. 216, s. 509-526. ISSN 0555-0025.
Kolberová, U. Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu. Konspekt. 2013, roč. 15, č. 47, s. 32-36. ISSN 1509-6726.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Kolberová, U. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: Powojenny polski ruch wydawniczy, media i biblioteki na Zaolziu. 2013.
Kolberová, U. Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation. Media i Społeczeństwo. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 40-47. ISSN 2083-5701.
Kolberová, U. Gościnność w przysłowiach polskich. In: Parémie národů slovanských. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2012. s. 83-88. VI. ISBN 978-80-7464-127-5.
Rudincová, B., Mrověcová, L., Kupcevičová, J. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VI [Konference]. katedra slavistiky, FF OU v Ostravě, Česká republika. 2012.
Mrověcová, L., Kolberová, U. a Pančíková, M. Parémie národů slovanských VI. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. 288 s. ISBN 978-80-7464-127-5.
Kolberová, U. Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 387-394. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa. 2012.
Kolberová, U. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki: Praskie Koło Lingwistyczne i Jan Mukarovky. 2012.
Kolberová, U. Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2012. s. 77-84. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Kolberová, U. Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu. In: Przestrzeń nowych mediów i nowe życie starych mediów. Media i mediatyzacja a pedagogika. ATH, Bieslko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2011.
Kolberová, U. Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora. 2011.
Kolberová, U. Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora. 2011.
Kolberová, U. Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora. 2011.
Kolberová, U. Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000. Ostrava: FF OU Ostrava, 2010. FF OU Ostrava, 2010. s. 231-236. ISBN 978-80-7368-931-5.
Kolberová, U. Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000. Studia Slavica. 2010, č. XIV, s. 213-226. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku. 2010.
Kolberová, U. Polszczyzna zaolziańska. In: Konferencja inauguracyjna Rok Języka Polskiego na Zaolziu. Český Těšín. 2010.
Kolberová, U. Figuratywność poezji Anieli Kupiec. 2009.
KOLBEROVÁ, U. Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 194 s. ISBN 978-80-7368-685-7.
Kolberová, U. Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu. In: Slavica Iuvenum X. Ostrava: FF OU, 2009. FF OU, 2009. s. 175-182. ISBN 978-80-7368-741-0.
Kolberová, U. Poezja Zaolzia. In: Jezyk, literatura i kultura Czech. Raciborz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2009. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2009. s. 71-86. ISBN 978-83-926153-3-1.


ZkratkaNázev předmětu
KPFPolský jazyk
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
ADPL1Dějiny a kultura Polska 1
ADPL2Dějiny a kultura Polska 2
APORReálie Polska
AZAP1Základy překladu 1
AZAP2Základy překladu 2
BDKP1Dějiny a kultura Polska 1
BDKP2Dějiny a kultura Polska 2
BLDM1Literatura pro děti a mládež 1
BLDM2Literatura pro děti a mládež 2
BPPPPísemný projev v polštině
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
JCV1Jazyková cvičení 1
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JHGRAHistorická gramatika
JKTAKomplexní textová analýza
JVPDVývoj polského jazyka a dialektologie
JVPJVývoj polského jazyka a dialektologie
KCR1Polština pro cestovní ruch 1
KCR2Polština pro cestovní ruch 2
KCR3Polština pro cestovní ruch 3
KPOTPráce s odborným textem
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDPJ1Didaktika polského jazyka 1
NDPJ2Didaktika polského jazyka 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NHGPHistorická gramatika
NKTAKomplexní textová analýza
NPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
NPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
NSPXSouvislá pedagogická praxe
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PKTAKomplexní textová analýza
PPHPolština pro historiky
PPPOPísemný projev v polštině
SCVStylistická cvičení
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
2DKP1Dějiny a kultura Polska 1
2DKP2Dějiny a kultura Polska 2
2PCR1Polština pro cestovní ruch 1
2PCR2Polština pro cestovní ruch 2
2POLPPísemný projev v polštině
2POTEPráce s odborným textem
2REPOReálie Polska
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
3DID1Didaktika polského jazyka 1
3DID2Didaktika polského jazyka 2
3KOTAKomplexní textová analýza
3POPFPolština pro filozofy
3POPHPolština pro historiky
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3VPOLVývoj polského jazyka
3VPOUVývoj polského jazyka
7LIP1Literatura pro děti a mládež 1
7LIP2Literatura pro děti a mládež 2
7STCVStylistická cvičení
8DKP1Dějiny a kultura Polska 1
8DKP2Dějiny a kultura Polska 2
8PCR1Polština pro cestovní ruch 1
8PCR2Polština pro cestovní ruch 2
8POLPPísemný projev v polštině
8POTEPráce s odborným textem
8REPOReálie Polska
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2


AutorNázev práceTypRok
Baronová NelaT\l{umaczenie fragmentu ksi\c{a\.{zki "Podró\.{ze z Herodotem" na j\c{ezyk czeskidiplomová 2019 
Pająk JoannaT\l{umaczenie ksi\c{a\.{zki ?Jeste\'s mark\c{a? Joanny Malinowskiej-Parzyd\l{o na j\c{ezyk czeskidiplomová 2019 
Burková MariolaPolska i czeska frazeologia rzemie\'slnicza zwi\c{azana z gastronomi\c{adiplomová 2018 
Potocká ZuzanaPorównanie polskiej i czeskiej wersji j\c{ezykowej ksi\c{a\.{zki Harry Potter i Kamie\'n Filozoficzny - Harry Potter a Kámen mudrcůdiplomová 2018 
Římanová NikolaČeský překlad fragmentu knihy "Zaginiona" Andrzeje Pilipiukadiplomová 2018 
Adamiecová GabrielaJazykový obraz Poláka v jazyce jeho sousedůdiplomová 2017 
Kowalski TomaszPolskie i czeskie has\l{a i slogany socjalistycznediplomová 2017 
Petrová KláraBolek a Lolekdiplomová 2017 
Siwy MarekTłumaczenie książki "Pokój światów" Pawła Majki na język czeskidiplomová 2017 
Brózdová Marie"Ratatouille" - polska i czeska wersja j\c{ezykowadiplomová 2016 
Dulawová DanutaRomán pro ženy - porównanie czeskiej i polskiej wersjidiplomová 2016 
Džupinová LenkaŠkolství v Polsku a Českudiplomová 2016 
Macura PavelJazykový obraz květin v polštině a češtinědiplomová 2016 
Cyhanová NataliePolska i czeska wersja językowa filmu "Smerfy"diplomová 2015 
Dulawová BeataWspó\l{cze\'sni t\l{umacze literatury polskiej i czeskiejdiplomová 2015 
Gębalová AndreaKomunikacja niewerbalna grup spo\l{ecznychdiplomová 2015 
Kmecová KarinaBiblioteka Regionalna Karwinadiplomová 2015 
Mrkvová LuciePolskojęzyczna prasa na Zaolziudiplomová 2015 
Folwarczny MarekEpoka lodowcowa - polska i czeska wersja j\c{ezykowadiplomová 2014 
Mendroková BeataKról lew - polska i czeska wersja j\c{ezykowadiplomová 2014 
Sikora Marek J\c{ezykowy obraz \'swiata w Ja\'sminowych nocach Henryka Jasiczkadiplomová 2014 
Gawlasová MarieTwórczo\'s\'c poetycka w zaolzia\'nskich czasopismach dla dzieci i m\l{odzie\.{zy po roku 1989diplomová 2012 
Pochobradská KristinaFrazeologia biblijna w periodykach zaolzia\'nskichdiplomová 2012 
Liszoková AnetaJ\c{ezykowy obraz zwierz\c{at egzotycznych w j\c{ezyku polskim i czeskimbakalářská 2019 
Owczarzy Roman\.{Zycie i dzia\l{alno\'s\'c rodu Larischów na terenie \'Sl\c{askabakalářská 2019 
Palová BeataPoezja Marii Konopnickiej dla dziecibakalářská 2019 
Kubíčková TerezaPierwsze czasopisma dla dzieci i m\l{odzie\.{zy w Polsce i na \'swieciebakalářská 2018 
Stodolaková DominikaPoezja Jana Brzechwy dla dziecibakalářská 2018 
Karasová BeataJęzykowy obraz kota i myszy w polskiej, czeskiej i angielskiej frazeologiibakalářská 2017 
Kyjonka VojtěchKinematografia lat 60. w Polsce i w Czechosłowacjibakalářská 2017 
Pająk JoannaKinematografia lat 70. w Polsce i w Czechosłowacjibakalářská 2017 
Skalníková TerezaŽivot Krakova pod německou nadvládoubakalářská 2017 
Machalová LenkaSpecyficzno\'s\'c Hulczy\'nska na przyk\l{adzie miejscowo\'sci Szylerzowicebakalářská 2016 
Přečková AdélaFilm animowany w Posce i w Czechachbakalářská 2016 
Raszka JanAnaliza dzia\l{alno\'sci przedsiębiorstwa VÚHŽ S.A.bakalářská 2016 
Szczuková DrahomíraDějiny a současnost Třineckých železárenbakalářská 2016 
Szwedová SandraDzia\l{alno\'s\'c Polskiego Zwi\c{azku Kulturalno-O\'swiatowegobakalářská 2016 
Žyla DanielObraz zwierz\c{at domowych we frazeologii i paremiologiibakalářská 2016 
Dobošová MagdalenaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c polskiej sceny jazzowejbakalářská 2015 
Nesétová DariaHistoria drukarstwa na \'Sl{\aogoneksku Cieszy\'nskimbakalářská 2015 
Petříková RenátaCzesko-polska leksyka z zakresu sportu jeździeckiegobakalářská 2015 
Rajdusová LucieRola PZKO w utrzymywaniu kultury ludowej na Zaolziubakalářská 2015 
Travinský VítězslavWycieczka turystyczno-krajoznawcza po Podhalu, Zakopanem i polskiej części Tatrbakalářská 2015 
Woznica PetrWp\l{yw poga\'nstwa na kultur{\eogonek polsk{\aogonekbakalářská 2015 
Balhar PřemyslVýskyt francouzských slov a slovních obratů v polštiněbakalářská 2014 
Bednárová JolanaZdrowie i choroba we frazeologii i paremiologii polskiejbakalářská 2014 
Dudková JanaW\c{egiel i kompanie w\c{eglowe na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2014 
Dudová AnielaGolf bez granicbakalářská 2014 
Dulawová DanutaSzko\l{y z polskim j\c{ezykiem nauczania w Republice Czeskiejbakalářská 2014 
Džupinová LenkaCírkev v Polsku a Českubakalářská 2014 
Feber Maja AgnieszkaPolskie uzdrowiskabakalářská 2014 
Jonsztová ZuzanaBogactwo i bieda we frazeologii i paremiologii polskiejbakalářská 2014 
Macura PavelPolská menšina na Těšínském Slezskubakalářská 2014 
Podermańská AnežkaKolor w przys\l{owiu polskimbakalářská 2014 
Szpyrcová RenataKolor w liryce tatrzańskiej Kazimierza Przerwy-Tetmajerabakalářská 2014 
Žebroková Michaela Zwierz\c{eta w polskich zwi\c{azkach frazeologicznychbakalářská 2014 
Bartusková MichaelaDroga Karola Wojty\l{y do Watykanubakalářská 2013 
Cyhanová NataliePolskie czasopisma edukacyjne dla dzieci i m\l{odzie\.{zybakalářská 2013 
Červenková LenkaLázně Darkov - historie a současnostbakalářská 2013 
Francová BarboraTradycje Bożego Narodzenia i Nowego Rokubakalářská 2013 
Gębalová AndreaTradycje wielkanocne w Polscebakalářská 2013 
Hlawiczka-Krzemieniecka MichaelFinanse w przys\l{owiach polskichbakalářská 2013 
Kmecová KarinaZwi\c{azek Czesko-S\l{owacko-Polskich Przyjació\l{bakalářská 2013 
Kubcová PatricieStruktura systemu podatkowego w Czechach i w Polscebakalářská 2013 
Mikulková SoňaPoznávací zájezd po památkách UNESCA v Polskubakalářská 2013 
Stryczková ZuzanaZaolzia\'nskie czasopisma dla dzieci i doros\l{ychbakalářská 2013 
Suchorová MichaelaDawne i wspó\l{czesne \'swi\c{eta w Polscebakalářská 2013 
Mendroková BeataPrzedwojenne polskie periodyki socjalistyczne na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2012 
Račková BarboraBiuletyn Ludoznawczy sekce Folklorystycznej i Ludoznawczej při PZKO - anotovaná bibliografiebakalářská 2012 
Lamschová MartinaShrek - wersja czeska i polskabakalářská 2011 


"Řemeslo" a "řemeslník" v jazycích a kultuře Slovanů
Hlavní řešitelPhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub