Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Tomáš Adamus


titul, jméno, příjmení:RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 221, budova ZY
funkce:
obor činnosti:genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1743
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1994 – 1999Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, magisterský studijní program učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, obor chemie – biologie
1990 – 1994Matiční gymnázium, Ostrava

Kvalifikace

2009RNDr., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta
2005Ph.D., Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, UP Olomouc, Lékařská fakulta
1999Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Další vzdělávání, kurzy

2005školení lektorů "ICT ve výuce chemie" - lektor úrovně PM (ICT ve výuce chemie), Univerzita Hradec Králové
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" * výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
3/2003Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie, Slovensko - stáž

Zaměstnání, praxe

2016 – dosudPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Katedra biologie a ekologie, garant biologických pedagogických praxí budoucích učitelů biologie
2002 – dosudLékařská fakulta Ostravské univerzity - Katedra biomedicínských oborů – odborný asistent
1999 – dosudMatiční gymnázium Ostrava, aprobace chemie - biologie

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Cytogenetika
Biologie
Didaktika biologie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen krajské komise chemické olympiády

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinastředně pokročilý


Goeckerman Therapy of Psoriasis: Genotoxicity, Dietary Micronutrients, Homocysteine, and MTHFR Gene Polymorphisms
M Beranek, A Malkova, Z Fiala, J Kremlacek, K Hamakova, L Zaloudkova, P Borsky, Tomáš Adamus, V Palicka, L Borska ... další autoři
Rok: 2019, International Journal of Molecular Sciences
článek v odborném periodiku

Od DNA k chromozomům a cytogenetice
Tomáš Adamus
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MN test a psoriáza
Tomáš Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzikální a chemické děje sledované mikroskopem
Tomáš Adamus
Rok: 2015, Biologie, chemie, zeměpis
článek v odborném periodiku

Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Tomáš Adamus
Rok: 2014, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy)
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Tomáš Adamus
Rok: 2014, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Seminář a cvičení z biologie 2.díl
Jan Veřmiřovský, Tomáš Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seminář a cvičení z chemie - Studijní texty
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský, Martina Drápalová, Zdeněk Maník, Pavla Rychtarčíková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky
Tomáš Adamus
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.
Petr Kovář, Tomáš Adamus
Rok: 2013, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.
Tomáš Adamus
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborná stáž doktorandky LF UK v Hradci Králové
Tomáš Adamus
Rok: 2012
ostatní

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

O buňce
Tomáš Adamus
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test.
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, J. Kůsová, Tomáš Pek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Tomáš Pek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Tomáš Pek
Rok: 2006, J. Appl. Biomed.
článek v odborném periodiku

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors.
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, Lubomír Dobiáš, J. Havránková, T. Pek
Rok: 2006, J. Appl. Biomed.
článek v odborném periodiku

E-Matiční ve výuce chemie
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský
Rok: 2006
stať ve sborníku

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas ... další autoři
Rok: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
kapitola v odborné knize

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu
I. Mikulenková , Petr Kočárek, Tomáš Adamus, Vítězslav Plášek, Jaromíra Kůsová, Kateřina Malachová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš ... další autoři
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.
I. Mikulenková, Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová
Rok: 2006
stať ve sborníku

The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jaromíra Kusová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Základy mikrobiologie a imunologie.
Tomáš Adamus
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého. Změny biomarkerů genotoxicity u horníků kamenouhelných dolů a pracovnáků v kamenolomech
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černoúhelných dolů
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , H. Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Příspěvek k využití cytogenetických vyšetřovacích metod při monitorování genotoxických faktorů pracovního prostředí
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Jaroslava Havránková, Lubomír Dobiáš
Rok: 2004
stať ve sborníku

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Genotoxické faktory prosředí a zdraví obyvatel Moravskoslezského regionu
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jindřich Šajnar, Tomáš Adamus
Rok: 2003
stať ve sborníku

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus
Rok: 2001
stať ve sborníku

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Milan Myška, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus ... další autoři
Rok: , IDVPZ Brno
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub