Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Tomáš Adamus


titul, jméno, příjmení:RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 221, budova ZY
funkce:
obor činnosti:genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1743
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1994 – 1999Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, magisterský studijní program učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, obor chemie – biologie
1990 – 1994Matiční gymnázium, Ostrava

Kvalifikace

2009RNDr., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta
2005Ph.D., Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, UP Olomouc, Lékařská fakulta
1999Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Další vzdělávání, kurzy

2005školení lektorů "ICT ve výuce chemie" - lektor úrovně PM (ICT ve výuce chemie), Univerzita Hradec Králové
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" * výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
3/2003Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie, Slovensko - stáž

Zaměstnání, praxe

2016 – dosudPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Katedra biologie a ekologie, garant biologických pedagogických praxí budoucích učitelů biologie
2002 – dosudLékařská fakulta Ostravské univerzity - Katedra biomedicínských oborů – odborný asistent
1999 – dosudMatiční gymnázium Ostrava, aprobace chemie - biologie

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Cytogenetika
Biologie
Didaktika biologie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen krajské komise chemické olympiády

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinastředně pokročilý


Goeckerman Therapy of Psoriasis: Genotoxicity, Dietary Micronutrients, Homocysteine, and MTHFR Gene Polymorphisms
M Beranek, A Malkova, Z Fiala, J Kremlacek, K Hamakova, L Zaloudkova, P Borsky, Tomáš Adamus, V Palicka, L Borska ... další autoři
Rok: 2019, International Journal of Molecular Sciences
článek v odborném periodiku

Od DNA k chromozomům a cytogenetice
Tomáš Adamus
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MN test a psoriáza
Tomáš Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzikální a chemické děje sledované mikroskopem
Tomáš Adamus
Rok: 2015, Biologie, chemie, zeměpis
článek v odborném periodiku

Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Tomáš Adamus
Rok: 2014, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy)
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Tomáš Adamus
Rok: 2014, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Seminář a cvičení z biologie 2.díl
Jan Veřmiřovský, Tomáš Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seminář a cvičení z chemie - Studijní texty
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský, Martina Drápalová, Zdeněk Maník, Pavla Rychtarčíková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky
Tomáš Adamus
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.
Petr Kovář, Tomáš Adamus
Rok: 2013, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.
Tomáš Adamus
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborná stáž doktorandky LF UK v Hradci Králové
Tomáš Adamus
Rok: 2012
ostatní

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

O buňce
Tomáš Adamus
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test.
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, J. Kůsová, Tomáš Pek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Tomáš Pek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Tomáš Pek
Rok: 2006, J. Appl. Biomed.
článek v odborném periodiku

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors.
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, Lubomír Dobiáš, J. Havránková, T. Pek
Rok: 2006, J. Appl. Biomed.
článek v odborném periodiku

E-Matiční ve výuce chemie
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský
Rok: 2006
stať ve sborníku

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas ... další autoři
Rok: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
kapitola v odborné knize

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu
I. Mikulenková , Petr Kočárek, Tomáš Adamus, Vítězslav Plášek, Jaromíra Kůsová, Kateřina Malachová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš ... další autoři
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.
I. Mikulenková, Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová
Rok: 2006
stať ve sborníku

The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jaromíra Kusová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Základy mikrobiologie a imunologie.
Tomáš Adamus
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého. Změny biomarkerů genotoxicity u horníků kamenouhelných dolů a pracovnáků v kamenolomech
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černoúhelných dolů
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , H. Tomášková, M. Makowková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Příspěvek k využití cytogenetických vyšetřovacích metod při monitorování genotoxických faktorů pracovního prostředí
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Jaroslava Havránková, Lubomír Dobiáš
Rok: 2004
stať ve sborníku

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Genotoxické faktory prosředí a zdraví obyvatel Moravskoslezského regionu
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jindřich Šajnar, Tomáš Adamus
Rok: 2003
stať ve sborníku

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus
Rok: 2001
stať ve sborníku

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Milan Myška, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus ... další autoři
Rok: , IDVPZ Brno
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Hoňková KateřinaMetody automatického a klasického hodnocení mikrojader ve vztahu ke genotoxickému působenídiplomová 2013 
Foltasová VendulaPorovnání úrovně znalostí učiva v oblasti zoologie žáků základních škol a nižších gymnáziíbakalářská 2019 
Plíhalová NatáliePokračování výzkumu sledování léčby lupénky pomocí mikronukleus testubakalářská 2019 
Bohačíková ŠárkaMikronukleus test a frekvence mikrojader při léčbě lupénkybakalářská 2014 
Jašová MarkétaCytogenetické metodybakalářská 2014 
Drahošová PetraCytogenetická metoda Mikronukleus testbakalářská 2012 
Hoňková KateřinaMikronukleus test a jeho využití při detekci genotoxikantůbakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub