Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Informatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace:Bakalářské studium ve studijním oboru Informatika je určeno především těm uchazečům, kteří chtějí po ukončení bakalářského studia pokračovat v navazujícím
magisterském studiu nebo mohou absolventi odejít přímo do praxe.
Skladba předmětů oboru umožňuje vytvořit dobrý základ pro studium v navazujícím magisterském studiu. Ve studijním plánu je dostatek předmětů, které umožňují
získat široké znalosti teoretického základu informatiky, doplněného znalostmi matematiky, což je nezbytný předpoklad pro navazující magisterské studium.
Studium je ale koncipováno tak, že pokud student nebude chtít ve studiu pokračovat, může odejít do praxe. Studium oboru zahrnuje předměty z oblasti programování,
počítačových sítí, operačních systémů, předměty z databázového zpracování dat, předměty z oblasti počítačové grafiky, předměty softcomputingu a softwarového
inženýrství, čímž vzniká možnost přímého uplatnění absolventa v praxi.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.