Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Politická a kulturní geografie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace:Bakalářský studijní obor Politická a kulturní geografie je zaměřen v souladu s profilem absolventa dvěma směry: 1) na interdisciplinární propojení studia humánně-geografických a
kartografických disciplín s přesahem k politologii, sociologii, historii a ekonomii a 2) na poskytnutí jazykových kompetencí v rámci specializačního bloku jazykových předmětů.
Prohlubování empirických znalostí z politicko-geografických regionů provází metodologická průprava v kvalitativních, kvantitativních a kartografických zobrazovacích metodách s ohledem na
možnosti jejich využití ve vztahu k politické geografii. Přičemž je důraz kladen na praktické využití těchto metod/technik při politickogeografické regionální analýze.
Studijní plán oboru je kromě klasického členění na povinné, povinně volitelné a výběrové předměty dále strukturován v rámci povinně volitelného bloku předmětů. Tento blok je rozdělen do čtyř
tématických modulů, u nichž je dán vždy minimální počet kreditů, které studenti musí získat. Toto členění na jedné straně respektuje profil absolventa, který musí být dosažen u každého studenta
z hlediska požadovaných znalostí, schopností a dovedností, na druhou stranu poskytuje v rámci těchto modulů jistou flexibilitu studentům,kteří mohou jisté kompetence a znalosti dále
prohlubovat jednak podle svých vlastních studijních předpokladů a jednak podle svého zájmu. Politika vedení OU při uznávání studia v zahraničí a silné zapojení katedry do výměnného programu Erasmus/Socrates umožňuje téměř jedné třetině studentů absolvovat část studia na jedné z více než 30 partnerských zahraničních univerzit.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.