Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Fyzická geografie a geoekologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Fyzická geografie a geoekologie je geovědní disciplína, která se zabývá přírodní složkou krajinné sféry, interakcemi mezi jednotlivými krajinnými prvky a vztahem mezi antropogenními procesy a krajinou. Obor je orientován v prvé řadě na poznání jednotlivých prvků krajiny, jako je litosféra, georeliéf, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra. Zvláštní důraz je vzhledem k výzkumnému zaměření katedry fyzické geografie a geoekologie kladen hlavně na studium georeliéfu, atmosféry a hydrosféry. Tyto prvky krajiny jsou studovány z hlediska jejich struktury, vývoje a prostorových aspektů. Prvky krajinné sféry jsou analyzovány pomocí vhodných metodických postupů, zvláštní důraz je kladen na zpracování dat pomocí geoinformačních technologií. V oboru jsou rovněž zařazeny moderní obory, pomocí kterých se získávají data o krajinné sféře (například dálkový průzkum Země).
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.