Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Aplikovaná informatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace:Bakalářské studium ve studijním oboru Aplikovaná informatika v kombinované formě studia, je určeno těm uchazečům, kteří mají zájem získat znalosti v oblasti
využití informačních technologií a jejich aplikací s důrazem na praktické využití. Uchazeči o studium již zpravidla pracují v některé z oblastí, vyžadujících znalosti
informačních technologií a aplikací pro praktické využití. Cílová skupina uchazečů o tento studijní obor je v současné době velmi početná (této skutečnosti odpovídá
veliký zájem o studium) a lze předpokládat, že tento stav bude setrvávat. Absolventi, z nichž většina již v oboru pracovala a pracuje i během studia, nemají problémy s
uplatněním v praxi. Studium je koncipováno tak, aby poskytovalo kromě základních znalostí teoretické informatiky a matematiky především výběr předmětů z oblasti
aplikované informatiky, programování, operačních systémů a počítačových sítí. Kombinovaná forma studia je pro uchazeče atraktivní nabídkou, protože kombinuje
účast na prezenční výuce s možností řízeného samostudia prostřednictvím LMS.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.