Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Anglická filologie

Literární zaměření:

Carter, Ronald a John McRae. The Penguin guide to literature in English: Britain and Ireland. London: Penguin Books, 2016. Penguin English guides
Klages, Mary. Literary theory: the complete guide. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2017.
Poplawski, Paul, Valerie Allen, Andrew Hiscock, Lee Morrissey, Peter J Kitson, Maria H Frawley a John Brannigan. English literature in context. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Ruland, Richard a Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin Books, 1992.

Lingvistické zaměření:

Svoboda, A. Hrehovčík, T. An ABC of Theoretical and Applied Linguistics. Opava: Slezská univerzita, 2006.
Štekauer, P. (ed.): Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.
Štekauer, P., Kavka, S. (eds.): Rudiments of English Linguistics II. Prešov: Prešovská univerzita, 2003.