Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Hudební výchova pro ZŠ

FUKAČ, J., VYSLOUŽIL, J. (eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.
HRČKOVÁ, N. Dějiny hudby I. až VI. (komplet). Praha: Ikar, 2005 - dosud.
KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Praha: Editio Spuprahon, 1982.
KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. Praha: SHV, 1963 (a další vydání).
MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.
NAVRÁTIL, M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85300-26-5.
SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.
ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha: Editio Supraphon, 1990 (a další vydání). ISBN 80-7058-174-3.
ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Supraphon, 1976 (a další vydání).