Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Koncept - objekt - instalace
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cíle studia studijní specializace Koncept, objekt, instalace, Mgr. Cílem je umělecká osobnost, jejíž charakteristikou je mediální nezávislost a svobodná otevřenost formálního vyjádření. Získané zkušenosti pokrývají sféru klasických výtvarných prostředků i mimo oborovou a interdisciplinární oblast, důraz je kladen hlavně na hlubokou zkušenost materiálovou a prostorovou ale i na vyjadřovací a komunikační schopnosti.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- široký přehled o výtvarném umění ve vztahu ke specializaci
- znalost současného umění, na základě návštěv výstav, četby odborných publikací a periodik
- suverénní obhajoba a prezentace vlastní práce
- základní znalost současného designu
- znalost současné umělecké scény
- znalost výchozích možností, podmínek a metod, využití teorií, konceptů a postupů
- znalost různorodých technologií a možností produkce uměleckého díla
- teoretická znalost práce se zvukem
2) Odborné dovednosti
- schopnost volby vlastních témat a směřování vlastní práce
- pokročilá práce s materiálem
- pokročilá práce s prostorem
- rozvinutá schopnost samostatné práce
- schopnost kritické sebereflexe
- schopnost přesvědčivé realizace uměleckého záměru
- schopnost produkce a plánování
- schopnost kvalitní dokumentace vlastní práce
- schopnost pokročilé práce s kamerou
- schopnost práce s videem a animací ve vztahu ke konkrétnímu prostoru
-schopnost práce se zvukem
- schopnost prezentace a organizace prezentace vlastní umělecké práce
- schopnost vytvářet odborný text

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru.
  • Uchazeč předloží dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti
  • Osobní projekt magisterského studia
  • Individuální pohovor ověřující teoretické znalosti uchazeče z oboru, praktické zkušenosti z oboru a konkrétní výsledky
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ 30 – 40
z toho:
dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti max. 20 bodů
teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia max. 20 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Řádný termín: 16. 5 .2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: 23403
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: 23403
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.