Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Literární věda - teorie a dějiny národních literatur

HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
NÜNNING, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host 2006.
MÜLLER, R.; ŠIDÁK, P. (eds.) Slovník novější literární teorie. Praha: Academia 2014. MACURA, V.; JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012