Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Mathematics
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:AN
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace:Students of the Mathematics MA study programme can continue their studies in the Mathematics doctoral study programme at our faculty. They can also continue their doctoral studies in Mathematics or another similar discipline at a different university. The Mathematics MA study programme is realized in the following study plans:
1. Mathematics specialisation
2. Fuzzy Mathematics specialisation
The aim of the Mathematics study programme is to provide education and expertise that enable its graduates to think individually and logically, abstract and mathematise real problems and solve the problems using both mathematical methods and computer technology. Further, the aim is to train the graduates to interpret their results correctly. The graduates will possess skills necessary to work both individually and in a team, they will be able to extend their knowledge and qualification and they will master presentation and communication skills in English.
The Mathematics MA study programme consists of two study plans. The first one is designed for Mathematics specialisation, while the other one is for Fuzzy Mathematics. The two study plans share certain topics; therefore, their graduates acquire deep knowledge of general mathematical disciplines and methods. However, the Mathematics specialisation further extends graduates´ general knowledge and deepen their knowledge of mathematical disciplines, their interconnections and applications. On the other hand, the Fuzzy Mathematics specialisation provides its graduates with deeper knowledge and general knowledge of current trends in conventional mathematical areas. Special emphasis is put on mathematical structures, models and methods that enable work with different kinds of mathematical uncertainty.
Profil absolventa:The two specialisations further differ in focus of their seminars. The seminars provide their students with knowledge from selected mathematical and application areas and equip them with skills necessary for basic scientific work. The graduates of both Mathematics MA study programme specialisations possess:
- Deep knowledge of the topics from mathematical analysis such as functional analysis, complex analysis, measure and integration theory, and topics from geometry and topology
- Knowledge of relations and links between individual branches of mathematics
- Ability to communicate in professional English
- Skills necessary to delimit theoretical and empirical possibilities of a problem, to define and justify chosen models and methods used in solving the problem, and skills vital for correct interpretation of the results
- Good general knowledge of current trends in mathematical research.
Additionally, the graduates of both specialisations of the Mathematics MA study programme:
- Know how to solve difficult problems since they are trained to propose suitable mathematical models, correct mathematical solutions and interpretation of the results
- Are able to use acquired knowledge in practice by solving real mathematical problems
- Can use the knowledge in practice, especially in work with data and data analysis in various fields
- Master skills necessary to write original short work and present it
- Are able to obtain further expert knowledge and implement it; they know how to formulate research hypotheses as well as the results of their research to both the experts and the public
The graduates of the Mathematics specialisation also possess:
- Deeper knowledge of category theory and differential equations
- Deeper knowledge of number theory or global analysis and geometry (according to their choice of compulsory subjects) and they know how to use the obtained knowledge in solving complex mathematical problems
- General knowledge of current trends in the aforementioned areas of mathematics
The graduates of the Mathematics specialisation will find jobs as senior analysts, leaders or expert members of research groups in various branches of mathematics. They will also find employment in academia and other scientific institutions. Eventually, the graduates can further extend their education and continue their studies in the Mathematics doctoral study programme.
The graduates of the Fuzzy Mathematics specialisation:
- Possess deeper knowledge of algebra, fuzzy logic and fuzzy modelling
- General knowledge of current trends in mathematical structures, models and methods for work with various kinds of uncertainties
- Know how to use acquired knowledge and skills in processing data influenced by uncertainty
The graduates of the Fuzzy Mathematics specialisation will find employment as experts on data processing, informatics or technical science. They will also find jobs in academia or scientific institutions. Alternatively, the graduates can continue their education at the Mathematics doctoral study programme.
During their studies, the students acquire wide range of soft and hard skills. The vital ones comprise the ability to think individually and logically, to abstract and mathematise real problems and solve the problems using both mathematical methods and computer technology, and to interpret the results correctly. The students are well equipped with skills for both individual work and teamwork and they stay up to date with new trends and methods in the field.
Thanks to both the soft and hard skills acquired during their studies, the graduates are perfect candidates for positions such as expert specialist, team leader or member of group of experts on analysis or modelling and solving problems using mathematical methods. The most common jobs include data processing specialist, senior analyst in various fields or member of research group for data processing and evaluation.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.