Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - maior

Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha 2017.
Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, J. Příruční mluvnice češtiny. Praha 2012.
Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha 2014.
Pravidla českého pravopisu. 3. vydání. Praha 2017.