Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace:Doktorský studijní obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj (EGRR) navazuje na bakalářský a navazující magisterský studijní obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj, přičemž rozšiřuje a prohlubuje již získané poznatky a dovednosti, jakož i analytické a kritické myšlení ve vztahu k ekonomickému a regionálnímu rozvoji. Doktorský studijní obor EGRR bude profilovat absolventy, kteří budou schopni realizovat vědecký výzkum dle uznávaných a aktuálních poznatků geografie jako multiparadigmatické vědy. Významným znakem absolventa bude jeho schopnost aplikovat získané nejnovější poznatky v praxi při řešení společensky i politicky relevantních problémů spojených s ekonomickým a regionálním - územním - vývojem. Tento studijní obor syntentizuje poznatky humánní a ekonomické geografie (obohacené o oborově relevantní poznatky fyzické geografie) s poznatky politologie, sociologie a dalších příbuzných vědních oborů. Obor připravuje absolventy k tvůrčímu řešení teoretických i praktických otázek ekonomického a regionálního rozvoje v globálním, regionálním i lokálním měřítku. Obor zahrnuje významné prohloubení znalostí metodologie (speciální kurz plus průřezová výuka v rámci jiných kurzů), výuku široce chápané ekonomické geografie a regionálního rozvoje, jakož i řadu multidisciplinárních a specializačních kurzů. Pro uchazeče - absolventy magisterských negeografických, avšak příbuzných oborů - jsou k dispozici vyrovnávací kurzy.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.