Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sociální práce
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:AN
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:
Anotace:Vědecká příprava v oboru Sociální práce probíhá v současné době pouze na dvou vysokých školách v ČR: na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.

Další rozvoj Sociální práce jako akademické disciplíny i jako praxe je nemyslitelný bez rozvíjení výzkumu v sociální práci. Hlavním cílem studijního programu je proto příprava absolventů schopných bádat v sociální práci. Cílem doktorského studia je kultivovat u doktorandů typ vědění, které je vysoce odborně specializované a zároveň použitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i v aplikovaném výzkumu.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Souhrnné informace o přijímacím řízení/ Summary information about the admission procedure