Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Cembalo
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace:Umělecká a pedagogická výchova k interpretaci hudební literatury historických epoch na profesionální úrovni. Rozvoj schopností a dovedností a umělecky tvůrčího a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k pochopení jednotlivých slohů a k odborné schopnosti tuto problematiku přenášet do interpretačního projevu a pedagogické činnosti. Profesionální zvládnutí nástroje, jeho možností a flexibilita při využití nástroje v dnešní hudební praxi. Studijní obor cembalo se řídí kreditní systémem. Studijní plán je rozvržen do 6 semestrů. Podmínkou pro završení bakalářského studia je absolvování studijního oboru, vykonání absolventského koncertu a jeho obhajoby na adekvátní úrovni, obhajoba bakalářské práce a zkouška z teoretických předmětů.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
 1. Volná forma ze 17. st. (např. Toccaty J. Frobergera, M. Rossi atd.)
 2. Jedna suita francouzských clavecinistů (L. Couperin atd.) nebo Fr. Couperin: 8 preludií z „L´art de toucher le clavecin“
 3. D. Scarlatti: 2 sonáty (virtuózního charakteru) zpaměti
 4. Skladby J. S. Bacha (Francouzská suita nebo 4 sinfonie nebo 2 preludia a fugy z „Dobře temperovaného klavíru“)
Požadavky k ústnímu pohovoru:
 1. nejvýznamnější skladatelé pro klávesové nástroje v 17., 18. a 19.století, charakteristika stylizace a výrazových prostředků
 2. přehled významných autorů cembalové tvorby a jejich děl
 3. tvorba 20.století a současná cembalová díla
 4. novodobé trendy ve vývoji a využití cembala,
 5. koncertní a hudební život, který sledujete
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 - 70 bodů
 • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 - 15 bodů
 • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.