Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Anglický jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Obory: Společný základ navazujícího magisterského studia Učitelství pro střední školy [CZ]
Anglický jazyk [CZ]
Španělský jazyk [CZ]
Typ:sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: