OU

Štěpánka Kozderová Velčovská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Štěpánka Kozderová Velčovská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:praktický polský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1846
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Velčovská, Š. Jazykový obraz vody v češtině a polštině. In: Hanna Kaczmarek. Żywioły w poznaniu. Konceptualizacja żywiołów. Wieloaspektowość badań - różnorodność rozwiązań. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, 2017. s. 93-107. 2. ISBN 978-83-7455-538-8.
Velčovská, Š. Frazémy ve dvojjazyčných římskokatolických farních časopisech. In: A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Budzińska. Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura II. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2015. s. 171-178. ISBN 978-80-7465-130-4.
Velčovská, Š. Frazémy v dvojjazyčných informačních časopisech římskokatolických farností na Českém Těšínsku. Studia Słowianoznawcze. 2013, č. 10, s. 359-367. ISSN 1644-9657.
VELČOVSKÁ, Š. Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech. In: Na kus řeči: Rara Avis X 2013-05-02 Trnava. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2013. s. 207-218. ISBN 978-80-8105-528-7.
Velčovská, Š. Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech. In: Rara Avis. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2013. s. 207-218. X.. ISBN 978-80-8105-528-7.
VELČOVSKÁ, Š. Inovace frazémů v Żeromského Předjaří a jeho českých překladech. In: Na kus řeči. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2013.
Muryc, J., Kolberová, U., ONDRUSZOVÁ, T. a VELČOVSKÁ, Š. Język wiary pod lupą. Sytuacja językowa w Kościołach w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego [Rozhlasová relace].. 2013.
Velčovská, Š. Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém překladu. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2013. s. 265-272. ISBN 978-80-7465-082-6.
VELČOVSKÁ, Š. Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech. In: Slavica Iuvenum. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Velčovská, Š. Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech. In: Slavica Iuvenum: Slavica Iuvenum 14 2013-03-26 Ostrava. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 235-241. ISBN 978-80-7464-380-4.
VELČOVSKÁ, Š. Dobro a zlo v české a polské frazeologii. In: Slavica Iuvenum. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
VELČOVSKÁ, Š. Dobro a zlo v české a polské frazeologii. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 327-331. ISBN 978-80-7464-188-6.
VELČOVSKÁ, Š. FRAZÉMY V DVOJJAZYČNÝCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNÍCH ČASOPISECH. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś - jezyk, literatura, kultura II. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2012.
VELČOVSKÁ, Š. Frazémy v římskokatolických farních informátorech na Těšínsku. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2012. s. 85-97. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
VELČOVSKÁ, Š. Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů.. 2011.
VELČOVSKÁ, Š. Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém textu. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś - jezyk, literatura, kultura. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2011.
VELČOVSKÁ, Š. Slavica iuvenum XII.. 2011.
VELČOVSKÁ, Š. Translatologica Ostraviensia V. 2011.
VELČOVSKÁ, Š. Klasifikace frazeologismů z překladatelského hlediska na příkladě frazeologických jednotek v Zdążyć przed Panem Bogiem. In: Studentská vědecká konference. FF OU Ostrava. 2010.
VELČOVSKÁ, Š. B. Prus: Lalka - Dívčí sny. 2009.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Onderková Teresa"Do licha" czyli obraz demonologii słowiańskiej w języku polskim pokazany na wybranych przykładachbakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub