Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Renata Popelková

Renata Popelková

titul, jméno, příjmení:RNDr. Renata Popelková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 301, budova L
funkce:
obor činnosti:geografické informační systémy
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2304
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/rndr-renata-popelkova-ph-d

Vzdělání

2011
Ostravská univerzita, obor rozšiřující studium matematiky
1999 – 2002
Bc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, obor Geoinformatika
1994 – 1998
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, obor učitelství matematika-přírodopis
1989 – 1993
Gymnázium Jeseník
1981 – 1989
Základní škola Jeseník
 

Kvalifikace

2009
Ph.D. v oboru Geoinformatika, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
2009
RNDr. v oboru učitelství pro 2. stupeň základních škol, matematika-přírodopis, Ostravská univerzita
 

Zaměstnání, praxe

2002 – dosud
Ostravská univerzita, odborná asistentka na Katedře fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta
1999 – 2001
ZŠ F. Formana v Ostravě, učitelka
1998 – 1999
ZŠ v Žulové, učitelka
 

Odborné zaměření

Geoinformační technologie
Geografické informační systémy
Analýza časoprostorových změn v krajině
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2003 – 2009
členka Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity
 

Působení v zahraničí

8. 11. 2010 – 12. 11. 2010
Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovenská republika (Teacher staff mobility)
5. 7. 2010 – 7. 7. 2010
ISPRS Symposium Technical Commission VII, Vídeň, Rakousko
2. 5. 2010 – 8. 5. 2010
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugalsko (Teacher staff mobility)
29. 9. 2009 – 2. 10. 2009
15th International Symposium on Problems of Landscape Ecologial Research, Bratislava, Slovenská republika
19. 4. 2009 – 24. 4. 2009
Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovinsko (Teacher staff mobility)
20. 4. 2008 – 25. 4. 2008
Department of Physical Geography (Institutionen för naturgeografi), Stockholm University, Stockholm, Švédské království (Teacher staff mobility)
6. 9. 2007 – 7. 9. 2007
17. kartografická konferencia, Bratislava, Slovenská republika
8. 7. 2007 – 13. 7. 2007
7th edition of the World Congress of the International Association for Landscape Ecology (IALE), Wageningen, Nizozemí
5. 7. 2007 – 7. 7. 2007
International Association for Landscape Ecology (IALE) course: Fragstats, Wageningen, Nizozemí
4. 9. 2006 – 7. 9. 2006
14th International Symposium on Landscape Ecology Research, Stará Lesná, Slovenská republika
22. 11. 2004 – 3. 12. 2004
Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet, Bonn, Spolková republika Německo (Teacher staff mobility)
18. 8. 2003 – 13. 12. 2003
Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU), Ume?, Švédské království (pracovní stáž, MŠMT)
5. 6. 2003 – 19. 6. 2003
Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet, Bonn, Spolková republika Německo (Teacher staff mobility)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 


GIS Day 2021
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Map labeling with the International Phonetic Alphabet: the example of the Middle East
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2021, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

24. kartografická konference
Radek Dušek, Renata Popelková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

GIS Day 2019
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2019
certifikované metodiky a postupy

Water in most important towns of the Czech Republic
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2019, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Diverzita krajiny České republiky
Renata Popelková, Radek Dušek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS Day 2018
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Changes in woodland cover in the Karviná district from the second half of the 18th century to the beginning of the 21st century
Renata Popelková
Rok: 2018, Ekológia
článek v odborném periodiku

The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2018, Applied Geography
článek v odborném periodiku

GIS Day 2017
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Landscape diversity of the Czech Republic
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region
Monika Mulková, Tomáš Pánek, Renata Popelková, Jan Hradecký, Petr Popelka
Rok: 2016, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the  processes in the landscape affected by deep coal mining
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2016, European Journal of Remote Sensing
článek v odborném periodiku

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2016
ostatní

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
ostatní

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2014
ostatní

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap, Monika Mulková, Renata Popelková, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Displays of hard coal deep mining in aerial photos
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Geographica
článek v odborném periodiku

Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2013, Historická geografie
článek v odborném periodiku

Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012, Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere
článek v odborném periodiku

The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
stať ve sborníku

Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století
Renata Popelková, Petr Popelka, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2011, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí
Luděk Krtička, Renata Popelková, Martin Adamec
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction
Renata Popelková
Rok: 2010, Slovak Academy of Sciences
kapitola v odborné knize

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
stať ve sborníku

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2010, Slovak Academy of Sciences
kapitola v odborné knize

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině
Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction
Renata Popelková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Popelková
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development
Monika Mulková, Hana Svatoňová, Renata Popelková
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

GIS Day 2008
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Jakub Miřijovský
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment
Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vizualizace změn v krajině
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS Day 2007
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie
Renata Sedláriková, Radek Dušek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vybrané krajino-ekologické charakteristiky části povodí řeky Olše a jejich vývoj v čase
Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku

GIS Day 2006
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Mapy v počítači
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The hints of the pastness in the dynamic changing landscape
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití leteckých snímků a map při studiu paměti krajiny na příkladu severní části okresu Karviná
Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vývoj leteckého snímkování a jeho využití pro sledování vývoje těžby nerostných surovin na Jesenicku
Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Den GIS 2004 na Ostravské univerzitě
Renata Sedláriková
Rok: 2005, ArcRevue
článek v odborném periodiku

GIS Day 2005
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Paměť krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Renata Sedláriková
Rok: 2004
působení v zahraničí

GIS Day 2004
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Renata Sedláriková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Kartografické datové zdroje pro zkoumání paměti krajiny na příkladu Karvinska
Renata Sedláriková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU)
Renata Sedláriková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek
Renata Sedláriková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Gajdaczová NataliaAnalýza vývoje krajiny v katastrálním území Svinov od poloviny 19. stoletídiplomová 2019 
Gřunděl ŠimonAnalýza vývoje krajiny v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou a Výškovice u Ostravy od poloviny 19. stoletídiplomová 2019 
Majer FilipAnalýza vývoje krajiny v katastrálních územích Poruba a Třebovice ve Slezsku od poloviny 19. stoletídiplomová 2019 
Bašanda PetrAnalýza vývoje krajiny v katastrálních územích Staré Město u Karviné, Koukolná a Závada nad Olší od poloviny 19. stoletídiplomová 2010 
Meduňová KateřinaAnalýza změn krajinného pokryvu v povodí Tyrydiplomová 2010 
Mička MarekMultitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Petrovice u Karviné, Prstná a Dolní Marklovice od poloviny 19. stoletídiplomová 2010 
Jůnová PavlaVyužití GPS mapování v managementu chráněných územídiplomová 2009 
Karásek PetrAnalýza vývoje krajiny v dobývacím prostoru Stonava od poloviny 19. stoletídiplomová 2009 
Podzimková JanaLesní porosty v okrese Karviná na historických mapách a v současnostidiplomová 2009 
Mádlová ŠárkaKontrola managementu chráněných území s využitím geoinformačních technologiídiplomová 2008 
Harabiš JakubMapování vegetačního krytu v severní části katastrálního území Skřečoň a sledování změn vegetačního krytu na vybraném území povodí Olšediplomová 2006 
Nalevajka DavidMapování vegetačního krytu v katastrálním území Kopytov a sledování změn vegetačního krytu na vybraném území povodí Olšediplomová 2006 
Nečas AlešSledování změn horizontální struktury krajiny v dobývacím prostoru Louky s využitím geoinformačních technologiídiplomová 2006 
Kočicová EvaZpracování zranitelných oblastí v povodí řeky Odry s využitím geografických informačních systémů (GIS)diplomová 2005 
Kluz MarekObnova ekologické stability krajiny v katastrálním území Písek u Jablunkovabakalářská  
Sigmund MartinSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obcí Bukovec a Hrčavabakalářská  
Gawlasová MonikaVeřejná mapová díla pro sledování vývoje reliéfu v poddolovaném územíbakalářská 2022 
Ciesielska KarolinaKrajina katastrálního území Bystřice nad Olší z první poloviny 19. století ve srovnání se současným stavembakalářská 2010 
Fabíková SvětlanaKrajina ve vybraných katastrálních územích střední části okresu Karviná v polovině 19. století a na počátku 21. stoletíbakalářská 2010 
Pospíšilová PetraAnalýza vhodných lokalit dalšího možného výskytu vybraných druhů rostlin v CHKO Bílé Karpaty na základě stanovených podmínekbakalářská 2010 
Trnčák LiborKrajina katastrálních území Písečná u Jablunkova, Jablunkov a Bocanovice z první poloviny 19. století ve srovnání se současným stavembakalářská 2010 
Chýlková VeronikaDetekce lokalit možného výskytu vybraných druhů živočichů v CHKO Bílé Karpaty s využitím GISbakalářská 2009 
Melichárek PavelAnalýza druhové obnovy lesních porostů v závislosti na zonaci v severní části CHKO Bílé Karpatybakalářská 2009 
Bednářová JitkaAnalýza kritických úseků silnic v Moravskoslezském kraji pro migraci zvířatbakalářská 2008 
Kastnerová VeronikaVyužití krajiny v katastrálních územích Lazy u Orlové, Dolní Suchá a Prostřední Suchá v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2008 
Křístková VeronikaMapování výskytu křídlatky japonské (Reynoutria japonica) podél řeky Čeladenkybakalářská 2008 
Kubenová JitkaSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obcí Hrčava a Bukovec u Jablunkovabakalářská 2008 
Pavlovský LukášPasport dřevin a ploch veřejné zeleně ve městě Vratimovbakalářská 2008 
Rozsívalová EvaMapování lomů na území CHKO Bílé Karpatybakalářská 2008 
Staňková BarboraAtlas map CHKO Bílé Karpatybakalářská 2008 
Aubrechtová TerezaObnova ekologické stability krajiny v katastrálním území Mokré Lazcebakalářská 2007 
Galdia RichardVyužití krajiny v katastrálním území Dolní Lutyně v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2007 
Hořínková MichaelaVyužití krajiny v katastrálním území Karviná-Doly v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2007 
Jedelská AdélaVyužití krajiny v katastrálních územích Louky nad Olší a Darkov v 19. a na počátku 21. stoletíbakalářská 2007 
Karásek PetrMapování památných stromů v okrese Karviná a vytvoření projektu v softwaru ArcGISbakalářská 2007 
Meduňová KateřinaSrovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obce Písek u Jablunkovabakalářská 2007 
Štíhlová TerezaDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2007 
Šafferová JanaMapování současného stavu vybraného úseku řeky Bečvy a sledování vývoje koryta po povodních v roce 1997bakalářská 2006 
Zvolánková TerezaDigitální model reliéfu vybraného územíbakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub