Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mechanismy diverzifikace genetické struktury u modelových skupin obratlovců.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kornová
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelProděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Tvorba a adaptace studijních materiálů v nových předmětech KIP pro studenty se specifickými potřebami
Hlavní řešitelRNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Výstavní projekt Viktor Frešo - Velvet underground
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela
Období7/2019 - 12/2019
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Podpora umělecké činnosti Fakulty umění OU (FVP)
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavřešený
Situace Slezsko 2019
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Jak se žije osobám se zdravotním postižením v (sociálním) bydlení v Ostravě?
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sémantická analýza pomocí metod založených na neuronových sítích
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Příbuzenská pěstounská péče - zdroj podpory nebo pokračující psychická zátěž?
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)
Hlavní řešitelBc. Jana Kuchařová
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Detekce monoklonality volných lehkých řetězců imunofixační elektroforézou a izoelektrickou fokusací - srovnání s kvantitativní metodou stanovení a poměrem kappa/lambda
Hlavní řešitelRNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Genotypizácia toxigénnych kmeňov Clostridium difficile a účinok hyperbarickej oxigenácie na expresiu génov
Hlavní řešitelMVDr. Jozef Kuzma, PhD.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výskyt québecismů v současné francouzštině a problematika jejich překladu
Hlavní řešitelMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vlastnosti číselných posloupností a jejich aplikace
Hlavní řešitelFlorian Luca
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Hodnocení validity toe brachial indexu u diabetiků
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob
Hlavní řešitelMgr. Klára Machů, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Metody a techniky předzpracovaní v úlohách analýzy dat
Hlavní řešitelMgr. Vojtěch Molek
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Šamani kočičího rodu
Hlavní řešitelMgA. Filip Nerad
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

1234567891011121314


Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.