OU > O univerzitě > Úřední deska > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inyerátu již vypršela.


Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oborech určených pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků nebo specializovaná způsobilost pro lékaře v oboru klinická biochemie
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (vztahuje se pouze pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)
 • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
 • vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), popř. předpoklad získání vědecko-pedagogické hodnosti nejpozději do 5 let
 • praxe minimálně 10 let v oboru, z toho 5 let v řídicí funkci
 • pedagogická a publikační aktivita
 • morální bezúhonnost
 • organizační a řídicí schopnosti

Požadované materiály:

 • přihláška
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
 • doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
 • přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
 • platný výpis z rejstříku trestů
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • strategie pracoviště

Přihlášky:

Přihlášky přijímá do 18. srpna 2017 oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance nebo podatelna.

Kontakt:

 • Fakultní nemocnice Ostrava
  Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
  17. listopadu 1790
  708 52 Ostrava-Poruba
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub