Pracovní příležitosti

Specialista zahraničních vztahů

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • specialista zahraničních vztahů Oddělení pro internacionalizaci Pedagogické fakulty

Označení pracovního místa

 • specialista zahraničních vztahů

Popis pracovní náplně pracovního místa

 • průběžná analýza stavu a procesů internacionalizace na fakultě, reflexe trendů v mezinárodní spolupráci VŠ a zpracovávání návrhů nových koncepcí v oblasti rozvoje internacionalizace
 • zajišťování agendy vyjíždějících/přijíždějících studentů a zaměstnanců
 • komunikace s partnerskými institucemi, studenty, zaměstnanci a katedrovými koordinátory
 • organizace setkání se zahraničními studenty
 • komunikace s DZS a dalšími institucemi podílejícími se na zajištění zahraničních mobilit
 • příprava smluv a projektů se zahraničními institucemi
 • příprava podkladů pro statistické výstupy o mobilitách zaměstnanců a přijíždějících studentů

Předpokládaná výše úvazku

 • 1,0

Kvalifikační a jiné předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání II. stupně (vysokoškolské vzdělání I. stupně + 5 let praxe)
 • angličtina C1
 • znalost vysokoškolského prostředí výhodou
 • učitelské nebo jiné pedagogické vzdělání výhodou

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. října 2022, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob a místo pro dodání požadovaných dokladů

Strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 31. srpna 2022 na adresu .

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU
personální oddělení
Bc. Anna Oslizloková
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava

telefon: 553 46 2511
e-mail: