Pracovní příležitosti

Vědecký pracovník projektu AI-Met4AI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414

Ostravská univerzita v Ostravě vypisuje výběrové řízení na pozici

 • „vědecký pracovník“ projektu AI-Met4AI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414

Stručná charakteristika náplně práce:

 • Realizuje výzkum ve svém oboru se zaměřením na teoretické zpracování obrazových dat.
 • Spoluzodpovídá za výzkumné aktivity.
 • Podílí se na naplňování indikátorů ve stanovené výši.
 • Účastní se dle potřeb a možností pracovních cest.

Požadujeme:

 • Požadováno VŠ vzdělání a PhD se zaměřením na matematiku nebo informatiku.
 • Znalost základních principů hlubokých neuronových sítí.
 • Anglický jazyk úrovně B2 a vyšší.

Kromě zajímavé práce v přátelském kolektivu a příjemném prostředí dále nabízíme:

 • Plný pracovní úvazek ve výši 1,0 na dobu určitou s nástupem od 4. ledna 2021 do 31. ledna 2022.
 • samostatnou a zodpovědnou práci v profesionálním týmu.
 • vstřícnou politiku a kulturu organizace, příjemné pracovní prostředí.

Co by měla obsahovat přihláška:

 • osobní dotazník,
 • strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech.

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 8. listopadu 2020 na níže uvedenou adresu personálního oddělení.

OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Monika Javorská
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Moravská Ostrava
email: