Pracovní příležitosti

Docent se zaměřením na anglický jazyk

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrově řízení na místa vysokoškolského učitele Katedry anglického jazyka s didaktikou

  • docent se zaměřením na anglický jazyk

Pracovní úvazek:

  • 100 %

Předpokládaný nástup:

  • 1. května 2020, popř. dle dohody

Požadavky:

  • Habilitace v oboru anglický jazyk
  • Aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
  • Odborná praxe
  • Morální bezúhonnost

Vybraný uchazeč bude garantovat výuku cizího jazyka v rámci PhD studií na PdF OU.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením materiálů uchazečů zaslaných ve stanoveném termínu. Do druhého kola k osobnímu pohovoru budou pozváni pouze uchazeči vybraní v prvním kole. Pedagogická fakulta OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Přihlášky do výběrového řízení (e-mailové či písemné, s uvedením e-mailové adresy) s doklady o získané kvalifikaci (bez notářského ověření), přehledem praxe, seznamem publikační činnosti, profesním životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů přijímá personální oddělení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nejpozději do 15. dubna 2020.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Anna Oslizloková,
Fráni Šrámka 3,
709 00 Ostrava,

telefon: 553 46 2511,
e-mail: .