Pracovní příležitosti

Docent, případně odborný asistent s vědeckou hodností a odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-87375/25-2018 na obsazení následujících systemizovaných pracovních míst:

 • 2 místa akademických pracovníků – 1 místo docenta, případně odborného asistenta s vědeckou hodností a 1 místo odborného asistenta s vědeckou hodností, případně odborného asistenta bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
  na 100% pracovní úvazek na katedře psychologie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru psychologie;
 • akademická hodnost docenta nebo ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru psychologie nebo doktorské studium před jeho ukončením;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru;
 • dobrá znalost anglického jazyka;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Mzdové podmínky:

 • 4., 3. nebo 2. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 % nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • únor 2019 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • oporučení předchozího zaměstnavatele nebo školitele, včetně kontaktu (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat referenci;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 26. prosince 2018 zaslali požadované dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
personální oddělení,
Ing. Dagmar Černeková
Reální 5,
701 03 Ostrava