Pracovní příležitosti

Projektový/vá manažer/ka

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-87389/25-2018 na obsazení následujícího pracovního místa:

 • projektový/vá manažer/ka

Požadavky:

 • VŠ magisterské vzdělání,
 • zkušenosti s řešením projektů OP VK či OP VVV,
 • organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, flexibilita a schopnost týmové práce,
 • ochota učit se nové věci,
 • velmi dobrá znalost MS Office, zejména MS Excel,
 • zkušenosti z prostředí vysokého školství žádoucí,
 • morální a občanská bezúhonnost.

Pracovní náplň:

 • projektové řízení investičního projektu OP VVV (výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP),
 • koordinuje a řídí postupy prací s návaznosti činností v jednotlivých aktivitách,
 • řídí realizaci projektu,
 • vede porady, řídí činnosti související s realizací klíčových aktivit projektu a kontroluje plnění klíčových aktivit,
 • připravuje podklady pro obecnou část zprávy o realizaci, vypracovává a odesílá zprávu o realizaci projektu a závěrečnou zprávu,
 • zajišťuje dodržování časového harmonogramu činností,
 • účastní se kontrolních dnů projektu,
 • připravuje podklady pro výběrová řízení,
 • odpovídá za správnost případných změn v projektu,
 • odpovídá za monitorování projektu (indikátory, rozpočet, klíčové aktivity projektu, plnění harmonogramu projektu),
 • kontroluje naplňování monitorovacích indikátorů projektu,
 • úzce spolupracuje s garantem projektu, technicko-ekonomickým garantem projektu, finančním manažerem, asistentem projektu, specialistou pro realizaci veřejných zakázek FF, investičním technikem, vedením fakulty i celouniverzitními pracovišti a poskytovatelem dotace,
 • odpovídá za pracovní výkazy, popis činností u pracovních výkazů, správné čerpání volna k léčení a způsobilé a nezpůsobilé dovolené,
 • kompletní administrativní a organizační podpora odborných aktivit; vedení operativní evidence a dokumentace projektu,
 • příprava a archivace dokumentů projektu,
 • řízení změn a rizik projektu,
 • koordinace auditů a kontrol projektu.

Mzdové podmínky:

 • smluvní mzda ve výši 16 000,- Kč při pracovním úvazku 50 %.

Dále nabízíme:

 • 6 týdnů dovolené,
 • 5 dnů volna k léčení,
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 50 % do 30. dubna 2020, 15 % od 1. května 2020 do 31. ledna 2021.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • leden 2019 nebo dle dohody.

Pracovní poměr:

 • na dobu určitou – 31. leden 2021; s možností dalšího prodloužení a navýšení úvazku.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • motivační dopis,
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • doporučení předchozího zaměstnavatele, včetně kontaktu (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat referenci,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Druhé kolo výběrového řízení proběhne ve čtvrtek 3. ledna 2019 v 9:00 hodin. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 26. prosince 2018 do 12:00 hodin zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu .

Kontakt:

e-mail