Pracovní příležitosti

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Anglický jazyk

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-86375/25-2018 na obsazení následujících systemizovaných pracovních míst:

 • 2 místa akademických pracovníků – docentů nebo odborných asistentů s vědeckou hodností pro obor Anglický jazyk
  na 100% pracovní úvazek na katedře anglistiky a amerikanistiky

Požadavky:

 • hodnost docenta, případně Ph.D. v oboru anglistika (zaměření na současný anglický jazyk);
 • výzkumné a pedagogické zaměření na současný anglický jazyk;
 • publikační činnost za posledních 5 let v oblasti anglické lingvistiky;
 • potenciál k dalšímu akademickému růstu (perspektiva habilitace);
 • zkušenost s řešením grantových projektů výhodou;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Mzdové podmínky:

 • 4. nebo 3. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dnů volna k léčení;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 % nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • únor 2019 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • doporučení předchozího zaměstnavatele, včetně kontaktu (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 19. prosince 2018 zaslali požadované dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

e-mail