OU > O univerzitě > Úřední deska > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Odborný asistent s uměleckou hodností v oboru hra na klavír

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo

 • odborného asistenta s uměleckou hodností v oboru hra na klavír

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru
 • umělecká hodnost v oboru (Ph.D., ArtD.)

Požadované dokumenty:

 • přihláška k výběrovému řízení
 • osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být notářsky ověřeny)
 • doklady o dosavadním pedagogickém působení
 • přehled umělecké, pedagogické, vědecké, publikační aj. činnosti v letech 2013-2018

Typ pracovního poměru:

 • úvazek 0,2;

Průběh výběrového řízení:

Výběrové řízení má dvě kola: 1. kolo – komise posoudí formální správnost přihlášek a splnění uměleckých a pedagogických předpokladů pro výkon navrhovaného místa. První kolo proběhne bez účasti přihlášených.

Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

2. kolo – pohovor o pedagogice a metodice výuky hry na klavír na vysoké škole, o umělecké činnosti, o rozsahu působení uchazeče na Fakultě umění OU.

Pravděpodobný termín 2. kola:

 • 31. května 2018

Termín a forma přihlášek:

 • Do 30. dubna 2018 elektronicky či písemně s uvedením e-mailové adresy (v případě doručení poštou je rozhodující datum doručení).
 • Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

 • Fakulta umění OU,
  Personální oddělení,
  Hana Koudelná,
  Podlahova 3,
  701 03 Ostrava;
 • e-mail: ;
 • telefon: 553 46 2902.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub