OU > O univerzitě > Úřední deska > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Docent katedry teorie a dějin umění - zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo

 • docenta katedry teorie a dějin umění
 • zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru; habilitace
 • výrazná vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • zkušenost s grantovou činností
 • zkušenost s výukou na vysoké škole či s prací ve vědecko-výzkumné instituci
 • účast v odborných komisích, uměleckých radách, apod.

Požadované dokumenty:

 • přihláška k výběrovému řízení
 • osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být notářsky ověřeny)
 • seznam dosavadní publikační a pedagogické činnosti
 • plán publikační činnosti na FU OU (výhled dva roky)

Typ pracovního poměru a předpokládaný nástup:

 • úvazek 0,5;
 • nástup září 2019

Termín a forma přihlášek:

 • Do 30. března 2018 elektronicky či písemně s uvedením e-mailové adresy (v případě doručení poštou je rozhodující datum doručení).
 • První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.
 • Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči, kteří splňují nejlépe předepsané požadavky.

Kontakt:

 • Fakulta umění OU,
  Personální oddělení,
  Hana Koudelná,
  Podlahova 3,
  701 03 Ostrava;
 • e-mail: ;
 • telefon: 553 46 2902.
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub